Buttedahl, Johan

Buttedahl, Johan (1935-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.10.1935 i Drammen, Buskerud
 • Sønn av gårdbruker Anders Buttedahl (1880-1958) og husmor Dora Holmen (1896-1976)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Buskerud, 1981 - 1985, Sp. (01.10.1981 - 12.01.1982)
 • Representant nr 6 for Buskerud, 1981 - 1985, Sp. (13.01.1982 - 30.09.1985)
 • Representant nr 6 for Buskerud, 1985 - 1989, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 12.01.1982
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 12.01.1982
  Sekretær, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 12.01.1982
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 13.01.1982 - 30.09.1985
  Sekretær, Sosialkomiteen, 13.01.1982 - 16.06.1983
  Varamedlem, Valgkomiteen, 13.01.1982 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.06.1983 - 30.09.1985
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 16.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 16.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Formann gruppestyret, Senterpartiet, 08.06.1983 - 30.09.1985

  1985-89

  Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskoleeksamen, Gjerdes Handelsskole i Drammen 1954
 • Befalsskolen for Hærens Transportkorps og Hærens Intendantur 1955
 • Student, Oslo 1958 (privatist)
 • Cand.odont., Bonn, Tyskland og Bergen 1964
 • Videreutdannelse i samfunnsodontologi, Oslo 1973

Yrke

 • Distriktstannlege Brødstadbotn, Troms 1964-1966
 • Distriktstannlege Hokksund, Buskerud 1966-1981
 • Styrer for folketannrøkta i Øvre Eiker 1970-1981
 • Fylkestannlege i Buskerud 1989-2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Den norske tannlegeforenings hedersmerke i sølv 1995
 • Buskerud tannlegeforenings hedersmerke i sølv 1995
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øvre Eiker Formannskap 1971-1975, 1975-1979, 1979-1981

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Buskerud 1979-1981

Offentlige verv

 • Medlem Nærings- og ressursutvalget, Buskerud 1979-1983
 • Medlem Byggekomiteen for Eikertun alders- og sykehjem 1979-1981
 • Medlem Byggekomiteen for Hokksund Gymnas 1979-1980
 • Medlem Byggekomiteen for Buskerud sentralsykehus 1980-1981
 • Medlem Styret for Fossnes og Solbø sentralhjem for psykisk utviklingshemmede 1980-1981
 • Varamedlem Styret for INKO-tjenesten i Buskerud, 1981-1982
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1990 1990-1992
 • Medlem Riksvalgstyret 1993-1997
 • Medlem Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester 1993-1994
 • Nestleder Kringkastingsrådet 1994-2001
 • Riksrevisor og nestleder Riksrevisjonen 1994-1998
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1998-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Øvre Eiker Sp 1968-1981
 • Gruppefører for Sp Øvre Eiker kommunestyre og formannskap 1972-1981
 • Formann Buskerud Sp 1974-1980
 • Nestformann Sp 1983-1987
 • Æresmedlem Senterungdommen fra 1989
 • Æresmedlem Buskerud Sp fra 1990
 • Leder Sp's historieprosjekt i forbindelse med partiets 80-års jubiluem i 2000 1996-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Buskerud tannlegeforening 1970-1972
 • Medlem Representantskapet i Norsk tannlegeforening 1973-1975
 • Medlem Styret i Norsk tannvern 1975-1981
 • Medlem Representantskapet i Selskapet for Norges vel 1993-1997
 • Ordfører Representantskapet i Selskapet for Norges vel 1997-2004
 • Æresmedlem Buskerud tannlegeforening fra 2000
 • Æresmedlem Selskapet for Norges vel

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Den norske Creditbank 1978-1982
 • Medlem Forstanderskapet ved Eiker Sparebank 1992-2004