Dahl, Joachim

Dahl, Joachim (1892-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Dahl, Joachim har avgått ved døden.

Finn informasjon etter