Enge, Jonas

Enge, Jonas (1908-1981)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1965-1969
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Enge, Jonas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.04.1908 i Vik, Nordland
 • Død 11.03.1981
 • Sønn av gårdbruker, poståpner og stortingsrepresentant Cornelius Enge (1866-1940) og Anette Breknes (1872-1962)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Nordland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 9 for Nordland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 11 for Nordland, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fylkesskole Bodø 1929
 • Realskole ved Firda gymnas 1930-1931
 • Treiders handelsskole 1935

Yrke

 • Poståpner 1936-1978
 • Overtok farsgården 1942

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Sømna Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1952
 • Ordfører Sømna Kommunestyre 1952-1955
 • Medlem Sømna Formannskap 1955-1959, 1977-1979

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Sømna 1945-1950
 • Medlem Naturskadeutvalget 1957-1958
 • Varamedlem Styret for Utbyggingsfondet for Nord-Norge 1960-1961
 • Varamedlem Styret i Naturskadefondet 1961-1967
 • Medlem Statens vassforsyningsråd 1962-1975
 • Medlem Riksrevisjonen 1963-1978
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1963-1974
 • Formann Regionplanrådet for Sør-Helgeland 1969-1976

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sømna arbeiderparti 1936-1940, fra 1951
 • Formann Sømna arbeiderparti 1945-1947
 • Formann Sør-Helgeland Arbeiderparti 1947-1950

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Sør-Helgeland poståpnerforbund 1951-1954
 • Formann Sør-Helgeland poståpnerforbund 1954-1974

Andre administrative verv

 • Medlem Sør-Helgeland kraftlags råd 1948-1952
 • Medlem Representantskapet for Torghatten trafikkselskap 1953-1963
 • Formann Representantskapet for Torghatten trafikkselskap 1963-1975

Litteratur

 • Jubileumsskrift Sømna Arbeiderparti 75 år, 1979