Gjerde, John

Gjerde, John (1929-2005)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 94 dager

Gå til bildegalleri

Gjerde, John har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.05.1929 i Sande, Møre og Romsdal
 • Død 07.03.2005
 • Sønn av gardbruker og fisker Justus Gjerde (1885-1976) og Milla Krogen (1898-1981)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, V.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Skipselektrikerskole
 • Yrkesskole 1947
 • Oslo elementærtekniske skole 1967-1968

Lærlingepraksis

 • Elektrikerlære 1948-1951

Yrke

 • Skipselektriker i handelsflåten 1952-1955
 • Elektromaskinist i kraftforsyninga 1955-1975
 • Disponent for egen virksomhet fra 1975

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sande Formannskap 1959-1963, 1963-1964
 • Medlem Sande Kommunestyre 1971-1975
 • Ordfører Sande Kommunestyre 1975-1979, 1979-1981, 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Trygdekontoret, Sande 1960-1968
 • Formann Styret for Trygdekontoret, Sande 1968-1975
 • Formann Bygningsrådet, Sande 1968-1975
 • Varamedlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Møre og Romsdal 1972-1975
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Møre og Romsdal 1976-1982
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Møre og Romsdal 1976-1982
 • Leder Styret for INKO-tjenesten i Møre og Romsdal 1984-1987

Tillitsverv i partier

 • Medlem Programkomité for Venstre 1974-1977
 • Medlem Teknologiutval nedsett av Norges Venstrelag 1981-1982

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret for Verkstedforeninga i Ulstein distrikt fra 1993

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sunnmøre næringsråd fra 1980
 • Varamedlem Styret for Sande og Rovde Sparebank fra 1981
 • Formann Styret for John Gjerde a/s fra 1982
 • Varamedlem Styret for Borgund Sparebank fra 1983
 • Nestformann Styret for Sparebanken Møre, Larsnes 1986
 • Formann Styret for Jets Systemer A/S fra 1986