Hageler, Jorunn

Hageler, Jorunn (1946-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.10.1946 i Sortland, Nordland
 • Datter av industriarbeider Kåre Innvik (1912-1993) og husmor/renholder Signe Nikolaisen (1917-1999)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1993 - 1997, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole, Glomfjord 1953-1960
 • Realskole, Glomfjord 1960-1962
 • Examen artium, Eidsvoll 1962-1965
 • Hamar lærerskole 1966-1968
 • Norsk grunnfag, Oslo 1969-1970
 • Religionshistorie grunnfag, Oslo 1970-1971
 • Pedagogikk grunnfag, Trondheim 1977-1978 (deltidsstudium)
 • Diverse kurs bl.a. i samlivslære, likestilling, prosessorientert skriving 1978-1990
 • Eksamen kristendomskunnskap og norsk fagmetodikk, Hamar 1978
 • Informasjonsrådgivning, Høgskolen i Lillehammer 1998-2000 (deltidsstudium)

Yrke

 • Fagrettleder i samlivslære/likestilling i Steinkjer kommune (på 70-tallet)
 • Adjunkt i ungdomsskolen i Vadsø 1971-1976 (sosiallærer 3 år og rådgiver ett år)
 • Adjunkt i Steinkjer 1976-1993 (sosiallærer 1991-93)
 • Adjunkt i Steinkjer 1998-2000
 • Democratisation Officer, OSSE i Bosnia 2000-2002
 • Senior Education Officer, OSSE Bosnia 2002-2004
 • Project Manager, Head Office, OSSE Bosnia 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Steinkjer Kommunestyre 1979-1983, 1983-1986
 • Medlem Steinkjer Formannskap 1986-1987

Offentlige verv

 • Varamedlem Hovedutvalget for kultur, Nord-Trøndelag 1980-1983
 • Medlem Kinopolitikkutvalget 1999-2000
 • Medlem Skoledirektørens likestillingsgruppe (i 3 år fra slutten av 1970-årene)

Tillitsverv i partier

 • Leder Steinkjer SV 1988-1991
 • Leder Nord-Trøndelag SV 1991-1993
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis landsstyre 1991-1993
 • Medlem Styret for Steinkjer SV

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Tverrpolitisk kvinneorganisasjon ("Gro-gruppa") på 1980-tallet

Andre administrative verv

 • Leder Kristofer bokkafe, Steinkjer på 1980-tallet