Holst, Johan Jørgen

Holst, Johan Jørgen (1937-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Holst, Johan Jørgen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.11.1937 i Oslo, Oslo
 • Død 13.01.1994
 • Sønn av havarisjef Nils Holst og Ester Salvesen

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Forsvarsdepartementet, 28.01.1976 - 08.10.1979
  Statssekretær, Utenriksdepartementet, 15.10.1979 - 14.10.1981
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 09.05.1986 - 16.10.1989
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 03.11.1990 - 02.04.1993
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 02.04.1993 - 13.01.1994

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1956
 • Russisk-kurs Forsvaret 1958
 • Bachelor of Arts, Columbia University 1960
 • Mag. art. statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1965

Yrke

 • Vitenskapelig assistent Forsvarets forskningsinstitutt 1960-1962
 • Forskningsstipendiat Centre for international affairs, Harvard University 1962-1963
 • Forsker Forsvarets forskningsinstitutt 1963-1967
 • Forsker Hudson Institute N. Y. 1967-1969
 • Forskningssjef Norsk utenrikspolitisk institutt 1969-1976
 • Visiting Professor Carleton University, Ottawa 1970
 • Direktør Norsk utenrikspolitisk institutt 1981-1986
 • Direktør Norsk utenrikspolitisk institutt 1989-1990

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Etterlater seg "Johan Jørgen Holsts minnefond" som Marianne Heiberg administrerer (avholder bl.a. "Fotball for fred")
 • Få dager før sin død fikk han melding om at han var nominert til Nobels fredspris 1994
 • Årets Europeer sammen med sin hustru Marianne Heiberg 1994
 • Fredspris fra den amerikanske veldedighetsorganisasjonen "Pax" 1994
 • Fredspris fra Harry S. Trumaninstituttet i Jerusalem 1994

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1969-1976
 • Medlem Rådet og Executive Committee i International Institute for Strategic Studies, London 1970-1986
 • Medlem Trilateral Commission fra 1975
 • Medlem Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, 1980-1982
 • Leder Arbeidsutvalget for de europeiske markedsspørsmål, 1980
 • Rådgiver The Palme Commission on Disarmament and International Security Issues 1981-1989
 • Medlem Styret for Institute for East-West Security Studies 1982-1986
 • Medlem Styret for Centre for European Policy Studies, Brüssel 1982-1986
 • Medlem Styringsgruppen i European Security Study 1983-1986
 • Spesialrådgiver Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 1983-1987
 • Leder Kommisjonen for New Approaches to Non-Proliferation European Approaches 1984-1986
 • Nestleder Forsvarskommisjonen av 1990 1990-1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem DNAs internasjonale utvalg fra 1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Europabevegelsen i Norge fra 1973
 • Formann Europabevegelsen i Norge 1982-1986

Litteratur

 • Artikler i norske og utenlandske tidsskrifter og dagbøker
 • En rekke monografier
 • Holst, Johan Jørgen: Norsk sikkerhetspolitikk i strategisk perspektiv I-II, Oslo 1967
 • Holst, Johan Jørgen og William Schneider (red.): Why ABM? Policy Issues in the Missile Defence Controversy, New York 1969
 • Holst, Johan Jørgen (red.): Security, Order, and the Bomb, Universitetsforlaget Oslo 1972
 • Holst, Johan Jørgen (red.): Hvorfor ja til EF, Oslo 1972
 • Holst, Johan Jørgen (red.): EF - Norges vei, Oslo 1972
 • Holst, Johan Jørgen (red.): Five Roads to Nordic security, Oslo 1973
 • Holst, Johan Jørgen: Norge og rustningskontroll i Europa, Oslo 1974
 • Holst, Johan Jørgen og Christoph Bertram (red.): New Strategic Factors in the North Atlantic, 1977
 • Holst, Johan Jørgen og Uwe Nerlich (red.): Beyond Nuclear Deterrence: New Arms, New Aims, 1977
 • Holst, Johan Jørgen: Vår forsvarspolitikk, Tiden Oslo 1978
 • Holst, Johan Jørgen (red.): Norsk utenrikspolitikk, Oslo 1985
 • Holst, Johan Jørgen (red.): Norwegian foreign policy in the 1980's, Oslo 1985
 • Holst, Johan Jørgen: Deterrence and Defence in the North, Oslo 1985
 • Corbin, Jane: Den norske kanalen, Tiden Oslo 1994