Karlsen, Johan Sigurd

Karlsen, Johan Sigurd (1894-1967)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1961-1965
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Karlsen, Johan Sigurd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.05.1894 i Fredrikstad, Østfold
 • Død 11.06.1967
 • Sønn av steinhogger Johan Alfred Karlsen og Sigrid Andersdatter

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Protokollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 27.01.1955 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 15.05.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1956 -

  1958-61

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Steinhogger og anleggsarbeider ved forskjellige anlegg 1908-1927
 • Ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider fra 1927

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Strinda Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940, 1951-1955
 • Varaordfører Strinda Kommunestyre 1945-1947
 • Ordfører Strinda Kommunestyre 1945-1945

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Strinda 1932-1938
 • Medlem Alderstrygdnemnda, Strinda 1937-1945
 • Formann Skolestyret, Strinda 1938-1954
 • Medlem Sykehusstyret, Strinda 1939-1940
 • Medlem Sykehusstyret, Strinda 1945-1946
 • Varaformann Alderstrygdnemnda, Strinda 1945-1951
 • Formann Sykehusstyret, Strinda 1946-1960
 • Medlem Styret for Strinda og Malvik yrkesskole 1948-1952
 • Medlem Byggenemnda for Strinda høyere skole 1948-1956
 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Trondheim 1950-1958
 • Formann Alderstrygdnemnda, Strinda 1952-1955
 • Medlem Skolestyret, Strinda 1954-1958
 • Medlem Byggekomiteen for Sentralsykehuset, Trondheim

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Strinda arbeiderparti 1927-1929, 1935-1948
 • Formann Strinda Arbeiderparti 1929-1935
 • 1. varamedlem Forretningsutvalget i Sør-Trøndelag arbeiderparti 1937-1940, 1945-1948
 • Varaformann Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1948-1950

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Domkirkearbeidernes forening, avdeling 6 av Norsk Tjenestemannslag 1948-1953
 • Formann Sør-Trøndelag Tjenestemannslag 1948-1953
 • Medlem Landsstyret i Norsk Tjenestemannslag 1951-1966
 • Medlem Representantskapet i Landsorganisasjonen 1958-1966

Andre administrative verv

 • Varamedlem Forstanderskapet ved Strinden Sparebank 1938-1942
 • Medlem Forstanderskapet ved Strinden Sparebank 1942-1967