Kleppe, Johan

Kleppe, Johan (1928-2022)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
4 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Kleppe, Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.09.1928 i Bjørnskinn, Nordland
 • Død 17.05.2022
 • Sønn av løytnant og gårdbruker Jon Kleppe (1882-1934) og husmor og gårdbruker Alvhild Bergljot Caroliussen (1897-1980)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 10 for Nordland, 1969 - 1973, V.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 18.10.1972-30.09.1973, Kristian Halse møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 18.10.1972
  Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 18.10.1972

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1972 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1969 - 18.10.1972

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Landbruksdepartementet, 02.01.1968 - 31.07.1969
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole 1946
 • Student 1948
 • Eksamen ved Norges Veterinærhøgskole 1954

Yrke

 • Assistent hos distriktsveterinæren i Øvre Numedal 1953
 • Vikar for distriktsveterinærene i Hammerfest og Alta 1954
 • Kommuneveterinær i Andøy 1955-1963
 • Vitenskapelig assistent ved Norges Veterinærhøgskole 1956
 • Overtok farsgården Stovreim, Bjørnskinn 1957
 • Distriktsveterinær i Andøy 1963-1976
 • Kontrollveterinær ved Andøy offentlige Kjøttkontroll 1966-1976
 • Fylkesveterinær for Nord-Norge 1976-1992
 • Fylkesveterinær for Troms og Finnmark (og Svalbard) 1992-1993 (etter delingen av området)
 • Hvalfangstinspektør 1994

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Det finske Sikorikorset 1973
 • Norsk Sau- og geitalslags hederstegn 1977 (for gjevt arbeid til beste for småfehaldet)
 • Helge Bækkedals Fonds ærespris 1980 (for fortjenstfull innsats for norsk husdyravl)
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1995 (for langvarig og fortjenstfull kommunal virksomhet)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bjørnskinn Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963
 • Varaordfører Andøy Kommunestyre 1963-1966
 • Ordfører Andøy Kommunestyre 1966-1967, 1967-1969, 1975-1978
 • Medlem Andøy Formannskap 1969-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for Andøy Kraftlag 1956-1964
 • Medlem Niingen Kraftlag A/S 1958-1982
 • Medlem Rådet for Andøy kommunale kraftverk 1964-1966
 • Formann Kommunikasjonsnemnda, Andøy 1964-1966
 • Medlem Regionplanrådet for Vesterålen 1966-1969
 • Medlem Vesterålen interkommunale kommunikasjonskomite 1966-1969
 • Formann Generalplanrådet, Andøy 1966-1969
 • Formann Rådet for Andøy kommunale kraftverk 1966-1969
 • Medlem Rådet for Andøy kommunale kraftverk 1969-1975
 • Medlem Landsdelskomiteen for Nord-Norge 1969-1972
 • Formann Styret for Direktoratet for Statens skoger 1969-1977
 • Formann Styret i Landsrådet for Saueavl 1969-1982
 • Formann Rådet for Andøy kommunale kraftverk 1975-1979
 • Varamedlem Forsvarskommisjonen av 1974 1975
 • Formann Styret for Statens veterinære laboratorium i Nord-Norge, Harstad 1976-1991
 • Medlem Representantskapet for A/S Nordkraft 1978-1980
 • Formann Styret for Vesterålen interkommunale plankontor 1978-1987
 • Varamedlem Styret for A/S Nordkraft 1978-1995
 • Medlem Styret for Havbeiteprogrammet PUSH (Program for utvikling og stimulering av havbeite) 1990-1994

Tillitsverv i partier

 • Formann Studentvenstrelaget i Oslo 1951-1951
 • Formann Bjørnskinn Venstrelag 1955-1963
 • Medlem Styret for Nordland fylkes Venstrelag 1958-1968
 • Formann Andøy Venstrelag 1964-1966
 • Medlem Venstres landsstyre 1966-1974

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Veterinærstudentenes forening 1952
 • Medlem Representantskapet i Den norske veterinærforening 1959-1965
 • Formann Troms og Finnmark Veterinærforening 1959-1965
 • Formann Andøy sauavlslag 1964-1966
 • Formann Avlsutvalg for sau 1966-1968
 • Nestformann Norsk Sau- og Geitavlslag 1970-1978
 • Varaordfører Representantskapet i Den norske veterinærforening 1981-1984
 • Ordfører Representantskapet i Den norske veterinærforening 1984-1991
 • Formann Trondarnes Folkehøgskolelag 1987-1993
 • Æresmedlem Troms og Finnmark Veterinærforening 1991
 • Medlem Styret for Andøy Moltedyrkerlag 1996
 • Æresmedlem Den norske Veterinærforening 1998

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Dverberg sparebank 1956-1974
 • Formann Styret for A/L Andøyheimen 1958-1962
 • Formann Styret for Andøybrua A/S 1966-1969
 • Medlem Representantskapet for Nordlandsbanken A/S 1969-1974
 • Formann Styret for A/S Nordlandsbanken, Andenes 1974-1990
 • Formann Styret for Andøyposten A/S 1981-1987
 • Medlem Styret for Andøyposten A/S 1987-1991

Litteratur

 • Kleppe, Johan: Vår sikkerhets- og forsvarspolitikk, Oslo 1973