Leirfall, Jon

Leirfall, Jon (1899-1998)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
23 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Leirfall, Jon har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.10.1899 i Hegra, Nord-Trøndelag
 • Død 12.06.1998
 • Sønn av bonde John Lerfald (1872-1952) og husmor Mali Bjørngård (1873-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1937 - 1945, B.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1945 - 1949, B.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1950 - 1953, B.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, B.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1965 - 1969, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Protokollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 14.10.1963
  Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1963 - 11.12.1963
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 11.12.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Landbrukskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1959 - 1960

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1963 -

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Varamedlem gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1954 - 11.01.1956
  Nestformann gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1956 - 10.01.1958

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Skogn folkehøyskole 1917-1918
 • Mære landbruksskole 1918-1920
 • Befalskurs 1920
 • Jordbrukskandidat ved Norges Landbrukshøgskole 1924

Yrke

 • Stipendiat i driftslære og agrarpolitikk ved NLH 1924-1926
 • Forretningsfører i bladet Stjørdalingen 1926-1928
 • Statens kornoppkjøper i Stjørdalsdistriktet 1933-1942
 • Drev farsgården Bjertem i Hegra 1946-1988

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1941
 • Landbrukskonsulent ved Den norske legasjon i Sverige 1942-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Det kgl. Norske Videnskaps Selskabs Minnejetong
 • Norsk Kulturråds ærespris for lokalhistorisk arbeide
 • Sp's Såmannsstatuett
 • Kommandør av Finska Lejonets orden 1962
 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hegra Kommunestyre 1937-1940
 • Ordfører Hegra Kommunestyre 1959-1961
 • Medlem Stjørdal Kommunestyre 1961-1963, 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Bibliotekstyret 1938-1940
 • Formann Veikomiteen, Hegra 1938-1940
 • Medlem Representantskapet for A/S Norsk Jernverk 1946
 • Medlem Avgiftskomiteen 1949-1951
 • Medlem og formann Havneplankomiteen 1952-1957
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1953
 • Medlem Nordisk samferdselskomite 1957-1964
 • Formann Tiltaksnemnda, Stjørdal 1961-1967
 • Formann Utvalg til å utrede og gi uttalelse og eventuelt komme med forslag om tiltak til å minske rovdyrskadene på småfe og erstatningsordning for slike skader 1962
 • Medlem Styret for Trøndelag Folkemuseum til 1969

Tillitsverv i partier

 • Partisekretær Bondepartiet 1929-1933
 • Formann Styret for Hegra Bondeparti 1938-1940
 • Medlem Bondepartiets landsstyre 1939-1961
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag Bondeparti 1939-1956
 • Medlem Bondepartiets arbeidsutvalg 1953-1961
 • Medlem Sp's sentralstyre 1961-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann og medlem Styret for Ås studentmållag 1924
 • Formann Stjørdal og Verdal krets av Norges Bondelag 1933-1936
 • Medlem Landsstyret i Norges Bondelag 1934-1950
 • Formann Nord-Trøndelag fylkesorganisasjon av Norges Bondelag 1946-1947
 • Nestformann Bondelagets aksjonsutvalg 1947-1952
 • Medlem Representantskapet i Norges Bondelag 1952-1963
 • Formann Arbeidskomiteen for bygdeboken om Stjørdalsdalføret 1956-1973
 • Formann Bondelagets jamstellingsnemnd til 1952
 • Æresmedlem Norges Bondelag
 • Formann Hegra historielag

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for A/S Forretningsbanken, Trondheim 1945-1969
 • Varaformann Bøndenes Hus, Trondheim 1948-1957
 • Medlem Styret for Livstrygdelaget Andvake 1957-1969
 • Medlem Styret for Kraftverkene for Øvre Namsen

Litteratur

 • Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene
 • Leirfall, Jon: Undersøkelser over driftsmessige forhold i jordbruket, 1927
 • Leirfall, Jon: Jordspørsmålet i Norge. Et ordskiftegrunnlag for bygdeungdommen, 1936
 • Leirfall, Jon (red.): Bygdeungdommen, 1936-42
 • Leirfall, Jon: Studieplan for jamstelling, 1939
 • Leirfall, Jon: Har dei små bruka ei framtid?, Steinkjer 1960
 • Leirfall, Jon: Nordkalottens trafikkspørsmål, Torneå 1960
 • Leirfall, Jon: Det vestlandske jordbruket i frihandelområdet, Bergen 1960
 • Leirfall, Jon: Helleristningene i Hegra, Orkanger 1962
 • Leirfall, Jon: Steinvikholm, borgen og byggherren, Steinkjer 1969
 • Leirfall, Jon: Meierifesten. Sant og usant fra Trøndelag, Det norske Samlaget Oslo 1969
 • Leirfall, Jon: Stormaskina. Frå bygdelivet i gammeltida, Det norske Samlaget Oslo 1970
 • Leirfall, Jon: So seier soga. Mykleting og Marialyst i Borte-Pers tid, Det norske Samlaget Oslo 1970
 • Leirfall, Jon: Soga om det store mannefallet, Det norske Samlaget Oslo 1971
 • Leirfall, Jon: Soga om Tryggves fall, Det norske Samlaget Oslo 1972
 • Leirfall, Jon: Mangt eg minnes frå ei tid som var, Det norske Samlaget Oslo 1973
 • Leirfall, Jon: Soga om Korvald Kyrre og den store hundestriden, Det norske Samlaget Oslo 1973
 • Leirfall, Jon: Soga om det store kvinneåret, Det norske Samlaget Oslo 1975
 • Leirfall, Jon: Vest i havet. Vesterhavsøyane gjennom tusen års norsk historie, Det norske Samlaget Oslo 1976
 • Leirfall, Jon: Bra folk; profilar i det gamle bygdesamfunnet, Det norske Samlaget Oslo 1977
 • Leirfall, Jon: Soga om Oddvar Rådvill og Per Klipping, Det norske Samlaget Oslo 1978
 • Leirfall, Jon: Tusen år på Man, sagaøya i Irskesjøen, Det norske Samlaget Oslo 1979
 • Leirfall, Jon: Sannferdige folk, Det norske Samlaget Oslo 1981
 • Leirfall, Jon: Hegra kirke, Kirke og menighet, 1536-1783-1983, Stjørdal 1983
 • Leirfall, Jon: Ute og heime, Det norske Samlaget Oslo 1984
 • Leirfall, Jon: Soga om ølet fra Drammen, 1984
 • Leirfall, Jon: I storm og stille. Blad frå minneboka, Det norske Samlaget Oslo 1989