Løkke, Johannes Pettersen

Løkke, Johannes Pettersen (1895-1988)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Løkke, Johannes Pettersen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.01.1895 i Kristiania, Oslo
 • Død 14.03.1988
 • Sønn av snekkerformann Karl Pettersen Løkke (1872-1957) og hjemmeværende og forretningsdrivende Anna Elise Kristine Jansen (1873-1955)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Protokollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Utdannet som salmaker
 • Arbeider og salmaker ved Norsk Hydros sekkefabrikk 1921-1962
 • Pensjonist fra 1968

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1943-1945 (Grinifange 1944-45)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Notodden Bystyre 1937-1945, 1954-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1969
 • Ordfører Notodden Bystyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1954

Offentlige verv

 • Formann Samferdselsnemnda, Telemark 1948
 • Medlem Tilsynskommisjonen for Bratsbergbanen
 • Medlem Styret for Årdal og Sunndal Verk
 • Formann en rekke kommunale nemnder, Notodden

Tillitsverv i partier

 • Formann Notodden Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Avdeling 40 av Norsk arbeidsmannsforbund 1923-1936
 • Formann Avdeling 35 av Norsk kjemisk industriarbeiderforbund 1926-1927
 • Medlem Norsk kjemisk industriarbeiderforbund hovedstyre 1934-1936
 • Formann Hydroarbeidernes forening, Notodden 1937-1945
 • Medlem Representantskapet i Landsorganisasjonen 1949-1961
 • Medlem Styret i Telemark faglige samorganisasjon