Løkke, Johannes Pettersen

Løkke, Johannes Pettersen (1895-1988)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Løkke, Johannes Pettersen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter