Lyng, John

Lyng, John (1905-1978)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1961-1965
Ansiennitet:
15 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Lyng, John har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.08.1905 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 18.01.1978
 • Sønn av grosserer Markus Hartman Lyng (1877-1938) og Martha Maria Helberg (1886-1959)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 5 for Akershus, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1961 - 1965, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 28.08.1963-25.09.1963, Ebba Haslund Halvorsen møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Midlertidig president, Odelstinget, 08.11.1951 - 15.12.1951

  1958-61

  Midlertidig president, Odelstinget, 06.10.1958 - 13.12.1958
  Midlertidig president, Odelstinget, 09.10.1960 - 30.11.1960

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Justiskomiteen, 13.12.1945 - 28.02.1946
  Sekretær, Justiskomiteen, 21.01.1947 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Justiskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Valgkomiteen, 08.11.1951 - 15.12.1951
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1952 - 13.12.1952

  1958-61

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 30.11.1960 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 09.10.1960 - 30.11.1960
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.05.1959 - 09.10.1960
  Medlem, Justiskomiteen, 13.12.1958 - 13.05.1959
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Justiskomiteen, 27.01.1958 - 06.10.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 06.10.1958 - 13.12.1958

  1961-65

  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965
  Nestformann, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.10.1961 - 08.10.1962
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 08.10.1962 - 15.12.1962
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 15.12.1962 - 28.08.1963
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 03.10.1963 - 30.09.1965
  Nestformann, Valgkomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1958-61

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 11.01.1958 - 01.10.1958
  Formann gruppestyret, Høyre, 01.10.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Formann gruppestyret, Høyre, 01.10.1961 - 28.08.1963
  Formann gruppestyret, Høyre, 25.09.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

 • Statsminister, Statsministerens kontor, 28.08.1963 - 25.09.1963
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 12.10.1965 - 22.05.1970

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1923
 • Cand.jur. 1927
 • Studerte statsrett og forvaltningsrett i København og Heidelberg 1931

Yrke

 • Overrettssakfører 1927
 • Dommerfullmektig 1929-1932
 • Egen sakførerforretning i Trondheim 1933-1942
 • Konstituert statsadvokat i landssviksaker 1945-1947
 • Byrettsdommer i Trondheim 1945-1951
 • Høyesterettsadvokat 1947
 • Lagmann i Agder 1951-1964
 • Fylkesmann i Oslo og Akershus 1964-1970

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Sivilmilitær major ved Distriktskommando Trøndelag til 1945
 • Tilknyttet den norske legasjons rettskontor Stockholm 1943-1944
 • Tilknyttet den norske administrasjon i London 1944-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Formannskap 1934-1937, 1937-1940, 1945-1945
 • Medlem Skien Bystyre 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Finansutvalget, Trondheim 1935-1940
 • Medlem Styret for Trondheim kommunale pensjonskasse 1935-1937
 • Medlem Finansutvalget, Trondheim 1945
 • Formann Kontrollkomiteen for Kommunalbanken 1954-1958
 • Medlem Forsvarsrådet 1965-1970
 • Medlem Styret for Trondheim elektrisitetsverk
 • Medlem Kontrollnemnda, Trondheim
 • Formann Kontrollnemnda, Trondheim

Tillitsverv i partier

 • Formann Trondheim Frisinnede Venstre 1934-1935
 • Medlem Styret for Trondheim Frisinnede Venstre 1935-1939
 • Formann Trondheims Høyreforening 1945-1947
 • Formann Høyres programkomité 1950-1958
 • Medlem Høyres sentralstyre 1957-1965
 • Medlem Høyres landsstyre 1958-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varaformann Trøndelag sakførerforening 1935-1936

Andre administrative verv

 • Depotsjef A/S Forretningsbanken, Trondheim 1938
 • Medlem Styret for Spareskillingsbanken

Litteratur

 • Engh, Arnljot og John Lyng: Den tørre jus. Juristforening gjennom 20 år, 1928
 • Lyng, John Daniel: Norsk idrett - fra hobby til samfundssak, Oslo 1937
 • Lyng, John Daniel: Fri planøkonomi eller sosialistisk byråkrati, 1948
 • Lyng, John Daniel: Forræderiets epoke, Oslo 1948
 • Lyng, John Daniel: Veksten i Statens makt. Streiftog i reguleringspolitikken, Oslo 1958
 • Lyng, John Daniel: Brytningsår. Erindringer 1923-53, Oslo 1972
 • Lyng, John Daniel: Vaktskifte. Erindringer 1953-65, Oslo 1973
 • Hanssen, Kjell, Lars Roar Langslet og Paul Thyness (red.): I pakt med fremtiden. Festskrift til John Lyng på 70-års dagen hans 22. august 1975, Oslo 1975
 • Lyng, John Daniel: Mellom øst og vest. Erindringer 1965-68, Oslo 1976
 • Lyng, John Daniel: Fra borgerfred til politisk blåmandag. Erindringer 1968-71, Oslo 1978
 • Langslet, Lars Roar: John Lyng. Samarbeidets arkitekt, Oslo 1989