Gåsvatn, Jon Jæger

Gåsvatn, Jon Jæger (1954-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 2009-2013
Ansiennitet:
8 år, 2 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 19.06.1954 i Drøbak, Akershus
 • Sønn av salgsleder Leiv Gåsvatn (1921-2012) og kontorfullmektig Eli Jæger (1925-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1993 - 1997, FrP.
 • Representant nr 4 for Østfold, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 5 for Østfold, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2006 - 30.09.2007

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Tredje varamedlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 07.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole, Manglerud og Lande 1961-1968
 • Realskole, Valaskjold 1968-1970
 • Gymnas, naturfaglinje, Haugesund og Fredrikstad 1970-1973
 • Ingeniørhøgskole Tune, fysiokjemiker/bioingeniør 1974-1975
 • BI-Sarpsborg, offentlig økonomistyring 2004

Yrke

 • Sarpsborg varetaxi 1972-1974 (deltid)
 • Sarpsborg sykehus 1973
 • Sarpsborg sykehus 1976-2001
 • Virksomhetsleder sykehjem i Sarpsborg kommune 2001-2013
 • Spesialrådgiver samhandling i Sykehuset Østfold fra 2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sarpsborg Kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Sarpsborg Formannskap 1995-1999, 1999-2001

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1999-2003
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 2003-2007

Offentlige verv

 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Tune 1989-1991
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Østfold 1991-1995
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Sarpsborg 1991-1995
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Sarpsborg 1995-2001
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Østfold 1999-2003
 • Varamedlem Styret for Østfold Energi AS 1999-2003
 • Medlem Styret for Østfold Energi AS 2003-2007
 • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Østfold 2003-2005
 • Medlem Folkehelsestyret, Østfold 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Kasserer Sarpsborg FrP 1988-1989
 • Formann Sarpsborg FrP 1989-1995
 • Kasserer Styret i Østfold FrP 1991-1992
 • Medlem FrPs landsstyre 1992-1995
 • Formann Styret i Østfold FrP 1992-1995
 • Politisk nestformann Styret i Østfold FrP 2003-2006
 • Medlem Styret i Østfold FrP fra 2006

Andre administrative verv

 • Daglig leder Eco-Import Jon Gåsvatn fra 1984
 • Daglig leder Data Assistert Teknikk AS 1989-2007