Norbom, Jon Ola Hauger

Norbom, Jon Ola Hauger (1923-2020)

Parti:
Venstre

Gå til bildegalleri

Norbom, Jon Ola Hauger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.12.1923 i Bærum, Akershus
 • Død 12.04.2020
 • Sønn av assuransemegler Harold R. Norbom (1893-1960) og hjemmeværende Ragna Sophie Hauger (1895-1950)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Finans- og tolldepartementet, 13.02.1967 - 16.10.1969
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1942
 • Cand.oecon. 1949
 • Diplomé Collége d'Europe, Belgia 1953

Yrke

 • Sekretær i Industridepartementet 1950-1954
 • Assistant research economist National Bureau of Economic Research, New York 1954-1955
 • Statistiker FN, New York 1955-1959
 • Research economist GATT, Genéve 1959-1963
 • Counsellor for Special Projects 1963-1967
 • Counsellor for Special Projects 1969-1971
 • Direktør i det Internasjonale Handelssenter UNCTAD/GATT, Genéve 1971-1972
 • Direktør i det Internasjonale Handelssenter UNCTAD/GATT, Genéve 1973-1983
 • Departementsråd i Sosialdepartementet 1984-1993

Verv

Offentlige verv

 • Leder Trygdefinansieringsutvalget 1982-1984
 • Medlem FNs sosialpolitiske komité 1987-1990

Tillitsverv i partier

 • Formann Norges Unge Venstre 1950-1952

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Vestlandsbanken, Oslo-avdelingen 1984-1987
 • Medlem Styret for A/S Dagbladet 1985-1990