Nygaardsvold, Johan

Nygaardsvold, Johan (1879-1952)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1945-1949
Ansiennitet:
34 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Nygaardsvold, Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.09.1879 i Strinda, Sør-Trøndelag
 • Død 13.03.1952
 • Sønn av husmann Anders Nygaardsvold (1839-1897) og Andrea Ratvold (1845-1929)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Søndre Trondhjems amt 5. krets, Strinden, 1916 - 1918, A.
 • Representant nr 1 for Søndre Trondhjems amt 5. krets, Strinden, 1919 - 1921, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1922 - 1924, A.
 • Representant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1925 - 1927, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1945 - 1949, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Vei- og jernbanekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Reglementskomiteen, 04.12.1945 - 18.02.1946

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 28.01.1928 - 15.02.1928
  Statsminister, Statsministerens kontor, 20.03.1935 - 25.06.1945
  Bestyrende statsråd, Arbeidsdepartementet, 20.03.1935 - 02.10.1939

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Ansatt ved sagbruk og teglverk flere år
 • Ansatt ved Hommelvik sagbruk 1891
 • Arbeidet på jernbaneanlegg i USA 1902-1907
 • Sagbruks- og tomtearbeider 1908-1914
 • Lagerarbeider ved Jämtlandsbrukets celluloselager i Hommelvik 1914-1920

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Haakon VII jubileums medalje
 • Medalje for borgerdåd i gull

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Malvik Kommunestyre 1913-1916, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931
 • Ordfører Malvik Kommunestyre 1919-1922

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Malvik 1910-1915
 • Medlem Komiteen om arbeidshjelp for jordbruket 1917
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1923-1945
 • Medlem Komiteen om jernbaneanleggenes administrasjon av 1928 fra 1928

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1923-1952
 • Formann Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1924-1926
 • Formann Hommelvik Arbeiderparti 1925-1926

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Arbeidsmandsforbundets avdeling Hommelvik 1911-1914
 • Formann Styret for Hommelvik Samvirkelag 1914-1916

Litteratur

 • Bühring-Dehli, E.: Statsminister Johan Nygaardsvold, Oslo 1939
 • Sagen, Einar: Statsminister Nygaardsvold, statsmann, strateg og lagabøtar, Tønsberg 1946
 • Nygaardsvold, Johan: Min barndom og ungdom, Oslo 1952
 • Samsonsen, Ragnvald Håvås: Omstendigheter omkring og holdninger til Johan Nygaardsvolds demisjon sommeren 1945, Bergen 1974
 • Hirsti, Reidar: Gubben Johan Nygaardsvold, Oslo 1982
 • Nygaardsvold, Kristian (red.): Norge i krig 9. april-7. juni 1940, Oslo 1982
 • Nygaardsvold, Kristian (red.): Norge i krig. London 1940-45, Oslo 1983