Andreassen, Jorhill

Andreassen, Jorhill (1948-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Troms 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 49 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Fiskeridepartementet

Politisk rådgiver
31.10.2001 -

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 22.04.1948

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1989 - 1993, H.
  • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i regjering

  • Politisk rådgiver, Fiskeridepartementet, 31.10.2001 -

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Rikstrygdeverkets styre fra 1991