Skipnes, Johan

Skipnes, Johan (1909-2005)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Skipnes, Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.12.1909 i Aure, Møre og Romsdal
 • Død 12.03.2005
 • Sønn av fisker og småbruker Petter Jonasen Skipnes (1868-1941) og husmor Elida Olsen (1884-1961)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, KrF.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordmøre folkehøyskole 1927-1928
 • Det Norske Diakonhjem 1929-1935

Yrke

 • Klokkerdiakon i Molde 1935-1937
 • Klokkerdiakon og helserådsassistent 1937-1945
 • Forretningsfører ved Molde forsyningsnemnd 1940-1941
 • Kombinert klokkerdiakon og kirkeverge 1950-1976
 • Sykehussjef i Møre og Romsdal 1976-1979

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Molde Bystyre 1945-1947
 • Medlem Molde Formannskap 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1962, 1965-1967, 1967-1971, 1973-1975
 • Ordfører Molde Bystyre 1962-1963, 1963-1965, 1971-1973

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1963
 • Fylkesordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1963-1964
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1964-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1967-1971
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1971-1974
 • Fylkesordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1975

Offentlige verv

 • Formann Edruskapsnemnda, Møre og Romsdal fra 1958
 • Formann Helsenemnda 1964-1975
 • Formann Helse- og sosialstyret 1964-1975
 • Formann Sykehusrådet 1964-1975
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1968-1982
 • Medlem og nestleder Nidaros bispedømmeråd 1970-1978
 • Medlem og nestleder Bispedømmerådenes fellesråd, Kirkerådet 1970-1978
 • Medlem Aldershjemstyret
 • Lekdommer , Molde (én valgperiode)
 • Medlem og formann diverse byggenemnder (i en årrekke)
 • Medlem og sekretær Molde menighetsråd (i en årrekke)
 • Medlem og sekretær Edruelighetsnemnda, Molde
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder, særlig innen helse- og sosialsektoren
 • Medlem Skolestyret
 • Medlem Sykehusstyret
 • Medlem en rekke kommunale nemnder, særlig innen helse- og sosialsektoren

Tillitsverv i partier

 • Formann Byvalgkretsen for Kristelig Folkeparti
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal KrF

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Møre og Romsdal vernelag, inklusive sekretærarbeid 1936-1971
 • Kurator Nasjonalhjelpens Fond for Krigens Ofre for Molde og Romsdal 1945-1972
 • Kretskasserer Møre og Romsdal krets av Den Norske Israelmisjon 1945-1984
 • Ordfører Norske Boligbyggelags Landsforbunds representantskap 1973-1982
 • Fylkesaksjonsleder for de årlige TV-aksjoner 1980-1991 10 ganger
 • Medlem Styret for Molde Misjonsforening
 • Medlem Landsstyret i Den Norske Israelmisjon i 6 år
 • Medlem Styret i Kirkens Landsfond i 4 år
 • Formann Indremisjonens Syke- og hjelpekomité i mange år
 • Medlem Kretsstyret for Det Norske Misjonsselskap i flere perioder
 • Formann Molde Misjonsforening
 • Formann og medlem Indremisjonens Ungdomsforening
 • Medlem Styret i Møre og Romsdal krets av Den Norske Israelmisjon i flere perioder
 • Medlem Kretsstyret i Blå Kors, Møre og Romsdal i flere år
 • Kretsformann Styret i Blå Kors i Møre og Romsdal i 6 år
 • Formann Molde Boligbyggelag i 10 år
 • Kretsformann Styret i Det Norske Misjonsselskap i flere år