Syrstad, Johan

Syrstad, Johan (1924-2019)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 52 dager

Gå til bildegalleri

Syrstad, Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.02.1924 i Meldal, Sør-Trøndelag
 • Død 16.12.2019
 • Sønn av bonde og bankkasserer Ivar Syrstad (1893-1973) og husmor Johanna Syrstadeng (1898-1999)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, Sp.
 • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, Sp.
 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, Sp.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1977 - 1981, Sp.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 22.03.1968-30.09.1969 for Per Borten.
 • Møtte fast som representant 01.10.1969-17.03.1971 for Per Borten.
 • Møtte fast som representant 18.10.1972-30.09.1973 for Einar Hole Moxnes.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Justiskomiteen, 29.03.1968 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Justiskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.11.1972 - 30.09.1973

  1977-81

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Nestformann, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -

  1981-85

  Delegat, FNs generalforsamling, 1983 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Innpisker, Senterpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971

  1981-85

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Vara innpisker, Senterpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1941-1942
 • Student 1946
 • Økonomisk gymnas 1947-1948
 • Landbruksskole 1948-1949

Yrke

 • Bonde på slektsgården Syrstad 1950-1988
 • Banksjef i Meldal Sparebank 1983-1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sør-Trøndelag Senterpartis hedersmerke 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Meldal Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963
 • Medlem Meldal Formannskap 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Menighetsrådet, Meldal 1954-1967
 • Varaformann Rådet for Statens Landbruksbank 1965-1979
 • Leder Menighetsrådet, Meldal 1967-1973
 • Medlem Regionplanutvalget, Meldal 1968-1975
 • Medlem Generalplanutvalget, Meldal 1968-1975
 • Medlem Samarbeidsorganet for riksoppgjøret 1977-1982 (representant for meieribruket)
 • Medlem Menighetsrådet, Meldal 1985-1986
 • Medlem Statens styre for Pengelotteriet 1985-1992
 • Medlem Menighetsrådet, Meldal 1986-1988
 • Leder Menighetsrådet, Meldal 1986
 • Medlem Frostating Lagmannsrett (ca. 1960-1970)

Tillitsverv i partier

 • Formann Sør-Trøndelag Sp 1960-1966
 • Formann Sp's landbrukspolitiske utvalg 1975-1976

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann og medlem Styret for Trøndelag krets av Det norske misjonsselskap 1965-1968
 • Formann Styret for Trøndelag melkesentral 1968-1978
 • Medlem Styret i Norske Melkeprodusenters Landsforbund 1971-1977
 • Medlem Styret for Norske Meieriers Salgssentral 1971-1975
 • Medlem Landsstyret i Det norske misjonsselskap 1972-1978
 • Formann og medlem Styret for Trøndelag krets av Det norske misjonsselskap 1974-1977
 • Nestformann Styret for Norske Meieriers Salgssentral 1975-1978
 • Medlem Representantskapet i Norges Bondelag 1975-1982
 • Medlem Styret i Landbrukets Sentralforbund 1978-1981
 • Formann Norske Melkeprodusenters Landsforbund 1978-1981
 • Formann Styret for Norske Meieriers Salgssentral 1978-1982
 • Medlem Protokollkomiteen for Det norske misjonsselskap 1978-1981
 • Leder Protokollkomiteen for Det norske misjonsselskap 1990-1993
 • Formann A/S Meldal Samfunnshus 1991-2001

Andre administrative verv

 • Formann Representantskapet for Meldal Meieri 1951-1969
 • Medlem Styret for Meldal sparebank 1963-1968
 • Formann Styret for Meldal sparebank 1968-1983

Litteratur

 • Syrstad, Johan (red.): Slekt og soge: 1940-1990. Meldal bygdebok, bd. 6, Meldal 1993
 • Syrstad, Johan og Ola Uvøyen: Meldal sparebank 1894-1994: hundre år i takt med tiden, Meldal 1994
 • Syrstad, Johan (red.): Årbok for Meldal Historielag, Meldal 1996
 • Syrstad, Johan et al.: Meldal idrettslags 100-årsberetning, 1998