Thoren, Johanna

Thoren, Johanna (1889-1969)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1950-1953
Ansiennitet:
1 år, 335 dager

Gå til bildegalleri

Thoren, Johanna har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.01.1889 i Fredrikstad, Østfold
 • Død 11.03.1969
 • Datter av malermester Johan Anton Iversen (1860-1942) og Mina Andresen (1860-1946)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1945 - 1949, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1950 - 1953, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Telegrafistutdannelse
 • Middelskole 1905

Yrke

 • Ansatt i Telegrafvesenet til 1912
 • Medarbeider i Azora Thoréns Begravelsesbyrå 1913-1923
 • Eneinnehaver i Azora Thoréns Begravelsesbyrå 1923-1962

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Diplom fra Hjemmestyrkenes Sentralledelse

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1937-1945
 • Medlem Oslo Formannskap 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Internatskolekomiteen, Oslo 1932-1934
 • Medlem Representantskapet for Folketeaterbygningen 1932-1969
 • Varamedlem Skolestyret, Oslo 1932-1934
 • Varamedlem Tilsynsnemnda for arbeidskontoret, Oslo 1932-1934
 • Varamedlem Fortsettelsesskolekomiteen, Oslo 1932-1934
 • Varamedlem Parkutvalget, Oslo 1932-1937
 • Medlem Representantskapet for Toftes gave 1935-1947
 • Medlem Tilsynsnemnda for arbeidskontoret, Oslo 1935-1937
 • Medlem Fortsettelsesskolekomiteen, Oslo 1935-1937
 • Varamedlem Styret for Folketeateret 1935-1959
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1935-1937
 • Medlem Utvalget for kirker og kirkegårder 1936-1937
 • Medlem Krematoriekomiteen 1937-1945
 • Varamedlem Edruelighetsnemnda 1937-1945
 • Medlem Utvalget for rettshjelpkontoret 1938-1945
 • Medlem Parkutvalget, Oslo 1938-1947
 • Varamedlem Representantskapet for Oslo Sporveier 1938-1945
 • Medlem Omsetningsutvalget for skotøy 1939
 • Viseformann Parkutvalget 1939-1947
 • Varamedlem Overskjønnsnemnda for husleiesaker 1939
 • Medlem styrer for flere kommunale boligselskaper fra 1945
 • Medlem Styret for Christiania Kirkebygningsfond 1945-1951
 • Medlem Representantskapet for Oslo Sporveier 1945-1947
 • Medlem Kjøttfordelingsnemnda 1945-1947
 • Medlem Boligrådet fra 1945
 • Medlem Styret for Statens kvinnelige industriskole 1945-1959
 • Varaformann Ungdomsnemnda 1946-1947
 • Medlem Arbeidsnemnda 1948-1959
 • Medlem Forsyningsnemnda 1948-1958
 • Medlem Fattigtilsynets 2. krets (i 1930-årene)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo Høirekvinners klubb 1932-1945
 • Medlem Styret for Aars og Voss krets av Oslo Høire fra 1933
 • Viseformann Oslo Høirekvinners klubb 1934-1936
 • Formann Oslo Høirekvinners klubb 1936-1945
 • Medlem Høires representantskap fra 1937
 • Medlem Representantskapet i Oslo Høire 1937-1969
 • Medlem Arbeidsutvalget i Oslo Høire 1940-1950
 • Medlem Høyres sentralstyre 1945-1958
 • Formann Høirekvinners Landsforbund 1945-1958
 • Medlem Høyres landsstyre 1945-1958
 • Formann Sentrum storkrets av Oslo Høyre 1948-1956
 • Æresmedlem Oslo Høirekvinners klubb 1950-1950
 • Æresmedlem Høirekvinners Landsforbund 1960-1960
 • Medlem Forstanderskapet i Oslo Høire
 • Medlem Fellesstyret i Oslo Høire
 • Formann Aars og Voss krets av Oslo Høire til 1958
 • Medlem Hovedstyret i Oslo Høire

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norske Kvinners Nasjonalråd 1938-1954
 • Medlem Det utvidede arbeidsutvalg i landskomiteen for Kvinnenes Arbeidshjelp 1940-1942
 • Viseformann Styret i Oslo Lotteforening 1940-1945
 • Medlem Styret i Nasjonalhjelpens fylkeskomité for Oslo-Akershus 1941-1942
 • Æresmedlem Norske Kvinners Nasjonalråd 1956
 • Medlem Styret i Oslo Lotteforening til 1940
 • Medlem Styret i Begravelsesbyråenes forening
 • Formann Oslo-komiteen landskomiteen for Kvinnenes Arbeidshjelp

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Oslo Kvinneråd fra 1932
 • Viseformann Styret i Oslo Kvinneråd fra 1935
 • Formann Styret i Oslo Kvinneråd 1947-1952