Tveit, John S.

Tveit, John S. (1931-2022)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 276 dager

Gå til bildegalleri

Tveit, John S. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.12.1931 i Tysvær, Rogaland
 • Død 06.09.2022
 • Sønn av tømmermann/småbruker Guttorm Oliver Tveit (1895-1977) og husmor Serine Thuestad (1908-2004)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1969 - 1973, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1973 - 1977, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 4 for Rogaland, 1989 - 1993, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Leder, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Leder, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

  1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1989 -
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kortere kurs (lederkurs, økonomi, språk m.v.)
 • Realskole, 3-årig 1949
 • Handelsskole 1950

Yrke

 • Kontorfunksjonær ved Haugesund Mek Verksted A/S 1949-1950
 • Butikk- og kontorfunksjonær i Bro-Magasinet A/S, Haugesund 1950-1954
 • Egen forretning, Tysvær Handel A/S 1955-1973
 • Fullmektig sekretær ved Tysvær formannskapskontor 1974-1979
 • Nærings- og tiltakskonsulent i Tysvær kommune 1984-1985
 • Næringssjef i Tysvær kommune 1993-1997

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tysvær Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Tysvær Formannskap 1963-1964
 • Ordfører Tysvær Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1971-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1975-1979
 • Fylkesordfører Fylkesting, Rogaland 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Regionplanrådet for Nord-Rogaland 1968-1976
 • Formann Plan- og byggekomiteen for nytt administrasjonsbygg 1969-1973
 • Formann Plan- og byggekomiteen for nytt sykehjem, Tysvær 1969-1976
 • Medlem Gulating Lagmannsrett 1972-1979
 • Formann Byggekomiteen for videregående skoler i Haugesund 1973-1985
 • Medlem Elkraft/energiutvalget, Rogaland 1975-1985
 • Medlem Kjernekraftutvalget 1976-1978
 • Medlem Finansutvalget, Rogaland 1976-1979
 • Formann Fylkesskolestyret, Rogaland 1976-1979
 • Formann Regionplanrådet for Nord-Rogaland 1976-1984 (departementsoppnevnt)
 • Formann Finansutvalget, Rogaland 1980-1983
 • Formann Organisasjonsutvalget for elforsyningen i Lyse-området 1981-1984
 • Formann Kontaktutvalget for samlet Plan for vassdrag, Rogaland 1982-1984
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1987-1989

Tillitsverv i partier

 • Formann Tysvær Kristelig Folkeparti 1965-1967
 • Politisk nestformann Rogaland Kristelig Folkeparti 1970-1971
 • 2. nestleder Kristelig Folkepartis sentralstyre 1985-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Pinsemenigheten Tabernaklet, Haugesund 1952-1954
 • Utpostleder Pinsemenigheten i Tysvær 1965-1980
 • Utpostleder Pinsemenigheten i Tysvær 1994-2004

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Karmsund Kraftlag 1971-1974
 • Medlem Representantskapet for Sunnhordland Kraftlag 1972-1983
 • Nestformann Styret for Karmsund Kraftlag 1974-1981
 • Nestformann Styret for Tysvær Sparebank 1974-1979
 • Medlem Styret for Rogalandsforskning 1976-1979
 • Medlem Fellesstyret for Sparebanken Rogaland 1978-1984
 • Medlem Regionalrådet i Rogaland for Storebrand Idun Norden 1981-1985
 • Formann Styret for Karmsund Kraftlag 1981-1998
 • Medlem Styret for Det Stavangerske Dampskibsselskab 1981-1986
 • Nestformann Styret for Sunnhordland Kraftlag 1982-2000
 • Medlem Styret for Haugaland A-senter 1994-2003
 • Medlem Styret for Samspar Norge 1994-2002
 • Nestformann Styret for Haugaland Kraft A/S 1998-2000