Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Vikan, Johan A.

Vikan, Johan A. (1912-1997)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Vikan, Johan A. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.04.1912 i Stjørdal, Nord-Trøndelag
 • Død 16.07.1997
 • Sønn av bonde Arne Vikan (1877-1957) og Marit Arnstad (1878-1958)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1973 - 1977, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
 • 1973-77

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972
 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1973 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1969 - 30.09.1973
 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sund folkehøgskule 1930
 • Mære landbruksskole 1931-1933
 • Forkurs for Norges landbrukshøyskole 1935-1936
 • Jordbruksavdelingen ved Norges landbrukshøyskole 1936-1939

Yrke

 • Gårdsfullmektig på Mære landbruksskole 1940-1942
 • Statens kornoppkjøper i Stjørdals distrikt 1942-1952
 • Bonde på Vikan østre 1942-1972
 • Midlertidig ansatt i Nord-Trøndelag landbruksselskap 1945-1947

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Stjørdal Kommunestyre 1951-1955, 1959-1963, 1963-1966

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesordfører Fylkesting, Nord-Trøndelag 1963-1966

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Landbruksskolene, Nord-Trøndelag 1953-1965
 • Medlem Styret for Nord-Trøndelag landbruksselskap 1955-1960
 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1971
 • Medlem Husbankens avdelingsstyre i Trondheim 1962-1968
 • Medlem Styret for Trøndelag psykiatriske sykehus 1963-1966
 • Medlem Trøndelagskomiteen 1965-1969
 • Medlem Komiteen av 1965 til å utrede spørsmål vedrørende revisjon av Hovedavtalen for jordbruket fra 1965
 • Medlem Komiteen av 1966 til å utarbeide retningslinjer for langtidsbudsjettering og langtidsplanlegging m v fra 1966
 • Medlem Styret for Kraftforfondet 1966-1969
 • Medlem Omsetningsrådet 1967-1970
 • Medlem Hovedstyret for Folketrygdfondet fra 1968
 • Formann Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim 1968-1984
 • Varamedlem Rådgivende utvalg i saker om konkurranseforvridning 1971
 • Medlem Utvalget av 1972 til revisjon av jordskifteloven fra 1972
 • Medlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1972-1977
 • Medlem og formann en rekke fylkeskommunale nemnder
 • Medlem og formann en rekke kommunale nemnder

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i det Kgl. selskap for Norges Vel 1946-1975
 • Formann Nord-Trøndelag fylkesbondelag 1957-1961
 • Medlem Styret i Norges bondelag fra 1958
 • Nestformann Norges bondelag 1959-1963
 • Formann Den norske landbruksveke 1962-1965
 • Formann Norges bondelag 1966-1969
 • Medlem Presidiet i Nordens Bondeorganisasjons Centralråd 1966-1969
 • President Presidiet i Nordens Bondeorganisasjons Centralråd 1968
 • Æresmedlem Norges bondelag 1983

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Stjørdal Brannkasse fra 1952
 • Medlem Kontrollutvalget i Bøndernes Bank, Trondheim 1957-1972
 • Ordfører Representantskapet for Gjensidige, Norsk Skadeforsikring 1969-1979
 • Medlem Representantskapet for Bøndernes Bank 1969-1975
 • Formann Styret for Stjørdal Brannkasse 1970-1981
 • Medlem Kontrollkomiteen i Bøndernes Bank 1975-1982
 • Ordfører Representantskapet for Bøndernes Bank 1975-1982
 • Medlem Representantskapet for Gjensidige Liv 1975-1982