Vågsnes, Johannes

Vågsnes, Johannes (1923-2012)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Vågsnes, Johannes har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.03.1923 i Tromøy, Aust-Agder
 • Død 26.02.2012
 • Sønn av bonde Jens Severin Gundersen (1881-1944) og husmor Marthine Johanne Johnsen (1879-1948)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 1981 - 1985, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1983 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student privatist 1948
 • Landbruksfaglige kurs 1949-1958

Yrke

 • Klokker i Tromøy menighet 1945-1977
 • Bonde på Gjerstad gård i Tromøy 1946-1985
 • Lærer i folke- og framhaldsskolen i Tromøy 1951-1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromøy Kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Tromøy Formannskap 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1967-1971

Offentlige verv

 • Formann Tromøy menighetsråd 1953-1957
 • Medlem Regionplanrådet for Arendal-Grimstad regionen 1965-1971
 • Formann Generalplanutvalget, Tromøy 1966-1971
 • Medlem Styret for Aust-Agder fylkesbibliotek 1967-1973
 • Formann Eldreomsorgskomiteen, Tromøy 1971-1974
 • Formann Skogrådet, Tromøy 1972-1975
 • Formann Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder 1973-1975
 • Varamedlem Styret for Arbeidstilsynet 1974-1984
 • Varamedlem Rådet for Hove leir- og friluftssenter 1977-1985
 • Formann Underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen angående Kirke- og undervisningsdepartementets arbeidsområde m m 1978-1981
 • Leder Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1980
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget 1982-1986
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1985-1987
 • Medlem Styret for Norges Bank, avdeling Arendal 1986-1989
 • Leder Rådet for Hardangervidda 1986-1991

Tillitsverv i partier

 • Formann Tromøy lag av KrF 1956-1963
 • Medlem Styret for Aust-Agder fylkeslag av KrF 1963-1971
 • Medlem KrFs politiske utvalg 1979-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Brekke-Kongshamn kristelige ungdomsforbund 1949-1959
 • Formann Tromøy bondelag 1952-1953
 • Formann Aust-Agder eggsentral 1966-1974
 • Varaformann Agder krets av Norges kristelige ungdomsforbund 1971-1974
 • Medlem Representantskapet i Norges bondelag 1975-1979
 • Ordfører Norske Eggsentraler 1975-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Tromøy Båtruter A/S 1970-1979