Wigum, Johannes

Wigum, Johannes (1900-1978)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1950-1953
Ansiennitet:
1 år, 105 dager

Gå til bildegalleri

Wigum, Johannes har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.09.1900 i Aure, Møre og Romsdal
 • Død 22.11.1978
 • Sønn av småbruker Ingebrigt Wigum (1858-1947) og Gjertrud (1860-1947)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1950 - 1953, KrF. (11.01.1950 - 28.09.1952)
 • Representant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1950 - 1953, KrF. (28.09.1952 - 10.01.1954)

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 28.09.1952 etter Ingvald Tøndels død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Samferdselskomiteen, 02.10.1952 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Volda Lærerskole 1921
 • Student 1928

Yrke

 • Lærer i Stemshaug 1921
 • Lærer ved Nordmøre ungdomsskole 1922-1923
 • Lærer i Stemshaug 1924-1931
 • Lærer ved Frei skole 1932-1946
 • Redaktør for Nordmøre Indremisjonsblad 1942-1945
 • Lærer ved Bruråk skole Strinda 1946-1952
 • Lærer ved Åsvang skole Strinda 1952-1955
 • Lærer ved Nidarvoll skole Strinda Trondheim 1955-1968
 • Skolestyrer ved Nidarvoll skole Strinda Trondheim 1961-1968

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Strinda Kommunestyre 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Nidaros bispedømmeråd 1962-1970
 • Medlem Skolestyret, Frei
 • Medlem Frei menighetsråd

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal KrF fra 1939
 • Formann Sør-Trøndelag KrF 1947-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nordmøre krets av Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap 1937-1940
 • Formann Nordmøre krets av Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap 1942-1945
 • Formann Trøndelag krets av Santalmisjonen 1949-1951
 • Formann Trøndelag krets av Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap 1954-1957
 • Medlem Hovedstyret i Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap 1956-1962
 • Formann Trøndelag krets av Det Norske Lutherske Indremisjonsselskap 1960-1963
 • Formann Trøndelag krets av Santalmisjonen 1970