Wiik, Jofrid

Wiik, Jofrid (1934-2018)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 7 dager

Gå til bildegalleri

Wiik, Jofrid har avgått ved døden.

Finn informasjon etter