Østtveit, Johannes

Østtveit, Johannes (1927-2013)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1969-1973
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Østtveit, Johannes har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.01.1927 i Sauherad, Telemark
 • Død 09.07.2013
 • Sønn av ungdomsskolestyrer Hellek Østtveit (1880-1958) og lærer Anne Gurstad (1881-1938)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Telemark, 1965 - 1969, KrF.
 • Representant nr 3 for Telemark, 1969 - 1973, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Nestformann, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1968 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gvarv skole 1934-1941
 • Telemark private realskole, Bø 1941-1943
 • Skien høyere almenskole 1943-1946
 • Norges Veterinærhøgskole 1946-1951
 • Studiekurs med stipend ved Kungliga veterinärhögskolan i Stockholm 1955
 • Kurs i næringsmiddelhygiene Norges Veterinærhøgskole 1973
 • 3 måneders kurs ved Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg 1973

Yrke

 • Vitenskapelig assistent ved Norges Veterinærhøgskole 1952-1953
 • Privat praksis Vang, Hedmark 1954-1955
 • Seminveterinær i Gamleby, Sverige 1955-1957
 • Privatpraksis i Bø 1957-1965
 • Stasjonsveterinær ved oksestasjonen for telemarksfe 1957-1964
 • Kontrollveterinær i Bø 1964-1974
 • Journalist i Folkets Framtid 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bø Formannskap 1959-1963, 1963-1967, 1971-1975
 • Medlem Bø Kommunestyre 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Soknerådet, Bø 1962-1966
 • Formann Tiltaksnemnda, Bø 1964-1968
 • Formann Regionplanrådet for Bø 1968-1972
 • Formann Utbyggingsnemnda for Bøfossane 1968-1972
 • Medlem Skolestyret, Bø 1968-1972
 • Medlem Utvalget til å vurdere forvaltningen i mindre kommuner 1972-1974
 • Medlem Norsk filmråd 1974-1978
 • Lekdommer Byretten, Oslo 1981-1985
 • Medlem Styret for Rønningen Folkehøgskole 1985-1990
 • Medlem Soknerådet, Sandefjord 1997-2001

Tillitsverv i partier

 • Formann KrFs studentgruppe i Oslo 1953-1954
 • Formann Bø lokallag av KrF 1959-1966
 • Medlem Styret for Telemark KrF 1960-1966
 • Formann KrFs valgkomité 1967-1969, 1971-1973
 • Varamedlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1971-1973
 • Utredningsleder KrFs landskontor 1974-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Skien kristelige skolelag 1945-1946
 • Nestformann Oslo kristelige studentlag 1951-1952
 • Formann Elevlaget for Sagavoll folkehøgskole 1959-1961
 • Troppssjef 1. Bø KFUM 1959-1965
 • Medlem Kretsstyret i Telemark Norges Kristelige Ungdomsforbund 1959-1967
 • Medlem Rådet for Stiftelsen Moralsk Opprustning 1980-2004
 • Medlem Styret for Misjon bak Jernteppet 1980-1982
 • Formann Styret for Misjon bak Jernteppet 1982-1991
 • Misjonssekretær Styret for Norsk Misjon i Øst 1991-1994
 • Medlem Styret for Norsk Misjon i Øst 1997-2000
 • President Sandefjord Y's mens Club 2005-2006

Andre administrative verv

 • Formann Byggenemnda og senere Styret for Jønnbu Fjellkyrkje og Ungdomssenter 1962-1973
 • Medlem Forstanderskapet ved Sagavoll folkehøgskole 1963-1973
 • Formann Styret for serveringsbedriften Williams A/S, Bø 1965-1979

Litteratur

 • Østtveit, Johannes (red.): KrFs alternative familiemelding, Oslo 1974
 • Østtveit, Johannes (red.): Diverse politiske håndbøker, 1975-1981
 • Østtveit, Johannes: Kirkeklokker i natten - vennskap gjennom jernteppet, Lunde Oslo 1998