Petersen, Jan

Petersen, Jan (1946-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2005-2009
Ansiennitet:
28 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 11.06.1946 i Oslo, Oslo
 • Sønn av direktør Kaare Petersen og Elsa Olsen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Akershus, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 9 for Akershus, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 10 for Akershus, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 7 for Akershus, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 4 for Akershus, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 2 for Akershus, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 1 for Akershus, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 3 for Akershus, 2005 - 2009, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 19.10.2001-30.09.2005, André Oktay Dahl møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2005-17.10.2005, Hårek Elvenes møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 24.10.1984
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.10.1984 - 30.09.1985
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 24.10.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Leder, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Leder, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Nestleder, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Nestleder, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 19.10.2001

  2005-2009

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Leder, Forsvarskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1985-89

  Medlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Reglementskomiteen, 06.02.1986 - 17.04.1989

  1989-93

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.11.1989 - 01.10.1990

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1984 -
  Personlig varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 06.06.1984 - 30.09.1985
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Leder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -
  Nestleder, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 15.03.1991 - 30.09.1993
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 31.10.1994 - 30.09.1997
  Nestleder, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997
  Leder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Høyre, 10.04.1994 - 01.10.1994
  Leder gruppestyret, Høyre, 01.10.1994 - 30.09.1997

  1997-2001

  Leder gruppestyret, Høyre, 01.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder gruppestyret, Høyre, 01.10.2001 - 19.10.2001

Medlemskap i regjering

 • Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 19.10.2001 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1965
 • Cand.jur. 1973

Yrke

 • Førstesekretær Forbrukerrådet 1974
 • Konsulent NORAD 1975-1978
 • Førstekonsulent NORAD fra 1978
 • Ambassadør i Wien fra 2009 (utnevnt i statsråd 9.1.09)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oppegård Kommunestyre 1967-1971, 1981-1983
 • Medlem Oppegård Formannskap 1971-1975
 • Ordfører Oppegård Kommunestyre 1975-1979, 1979-1981

Offentlige verv

 • Varamedlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1978-1981
 • Medlem Kommunedelsforvaltningsutvalget 1982-1984
 • Medlem Styret for Den Norske Opera fra 1983

Tillitsverv i partier

 • Formann Unge Høyres Landsforbund 1971-1973
 • Medlem Høyres sentralstyre fra 1976
 • Leder Høyre 1994-2004
 • Viseformann International Democratic Union (IDU) fra 2005

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Landsbanken 1978-1982

Litteratur

 • Petersen, Jan: Det nye Europa, Høyres Hovedorganisasjon Oslo 1990
 • Petersen, Jan, Anders C. Sjaastad og Helge Lund: Det nye Europa: grunnlagsdokument for debatt om utviklingen i Europa, Høyres Hovedorganisasjon Oslo 1990
 • Petersen, Jan: Norge på sidelinjen i sikkerhetspolitikken, Norsk militært tidsskrift årg. 161, nr. 3 s 1-6, 1991