Syse, Jan P.

Syse, Jan P. (1930-1997)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
25 år, 46 dager

Gå til bildegalleri

Syse, Jan P. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.11.1930 i Nøtterøy, Vestfold
 • Død 17.09.1997
 • Sønn av rådmann, tannlege Peter Syse (1888-1965) og hjemmeværende Magnhild Bjønnes (1898-1985)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 14 for Oslo, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1993 - 1997, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1969-05.06.1970 for Kåre Willoch.
 • Medlem av Regjeringen 16.09.1983-30.09.1985, Børre Rognlien møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-04.10.1985, Hallfrid Nybø møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Oddmund H. Hammerstad møtte som representant.
 • Fra 17.09.1997, Børre Rognlien møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  President, Lagtinget, 11.10.1993 - 17.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 05.06.1970

  1973-77

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1973 - 01.07.1975
  Medlem, Finanskomiteen, 01.07.1975 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Formann, Justiskomiteen, 13.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 16.09.1983
  Formann, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 16.09.1983

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 16.10.1989
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 17.09.1997
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 17.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Delegat, FNs generalforsamling, 1973 -

  1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 16.09.1983
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 16.09.1983

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 28.10.1987
  Leder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1987 - 26.10.1988

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 17.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1981 - 16.09.1983

  1985-89

  Leder gruppestyret, Høyre, 04.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Høyre, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1993 - 17.09.1997

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Justis- og politidepartementet, 01.11.1970 - 17.03.1971
  Statsråd, Industridepartementet, 16.09.1983 - 04.10.1985
  Statsminister, Statsministerens kontor, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1949
 • Cand.jur. 1957

Yrke

 • Avdelingssjef i Wilh. Wilhelmsen 1959-1967
 • Underdirektør i Handelsdepartementet 1967-1969
 • Assisterende direktør og advokat hos Wilh. Wilhelmsen 1971-1973
 • Ansvarlig redaktør for Wilh. Wilhelmsens informasjonsorgan Skib-rederi 1974-1980

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Storkors av Den Gyldne Gris fra Det Norske Studentersamfund 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1963-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder, Oslo 1963-1971
 • Medlem Delegasjon til FNs nedrustningskonferanse 1978
 • Formann Nordisk råds økonomiske utvalg 1986-1988
 • Medlem Presidiet i Nordisk råd 1987-1988
 • President Presidiet i Nordisk råd 1988-1989
 • Medlem Presidiet i Nordisk råd 1990-1993
 • Formann Finanskomiteen for Ibsenmuseet fra 1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyres landsstyre 1957-1963
 • Medlem Høyres sentralstyre 1959-1963, 1974-1991
 • Formann Unge Høyres Landsforbund 1959-1963
 • Formann diverse utredningskomiteer innen Unge Høyre og Høyre om bl.a. selveierdemokrati, industripolitikk, utdannelsesspørsmål, boligpolitikk, oljepolitikk og kultur 1960-1993
 • Medlem Høyres programkomité 1965-1969
 • Sekretær Høyres utredning om bedriftsdemokratiet 1965-1966
 • Viseformann Oslo Høyre 1968-1973
 • Formann Oslo Høyres strukturkomité 1972-1973
 • Formann Oslo Høyres programkomité 1973-1973
 • Formann Boligpolitisk utvalg 1973-1974
 • Formann Oslo Høyre 1974-1982
 • Formann Høyreutredning "Eiendom for alle" 1976-1977
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1985-1991
 • Formann Høyre 1988-1991
 • Formann Høyres kulturkomité 1992-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Den Konservative Studenterforening 1952
 • Formann Det Norske Studentersamfund 1953
 • Formann Byggekomiteen for Chateau Neuf (Studentersamfundets hus) 1953-1971
 • Formann Den norske avdeling av World Assembly of Youth (WAY) 1961
 • Formann Nasjonalkomiteen for internasjonalt ungdomsarbeid (NIU) 1961
 • President Sykkel-VM 1993

Andre administrative verv

 • Formann Styret for A/L Studentersamfundets hus 1973-1978
 • Medlem Representantskapet for Morgenbladet fra 1974
 • Medlem Styret for A/S Høyres Hus 1980-1997
 • Formann Styret for A/S Høyres Hus fra 1982 til ca. 1989
 • Formann Styret for Camilla Collets vei 3 A/S
 • Formann Styret for A/S Pilestredet 88-Blaasenborg

Litteratur

 • Syse, Jan P.: Foreningsledelse og taleteknikk, Oslo 1960
 • Bland, A. L. og Michael Crowdy: Wilh. Wilhelmsen. 1861-1961. The firm and the fleet, Kendal 1961
 • Syse, Jan P.: Regjeringsmakt gir resultater, Høyres hovedorganisajon Oslo 1990
 • Colding, Kjell, Kjell Hanssen og Lars Roar Langslet (red.): Vilkår for vekst : festskrift til Jan P. Syse på 60-årsdagen 25. november 1990, Oslo 1990
 • Geelmuyden, Niels Chr.: Trykket stemning: 26 portetter, Cappelen Oslo 1991
 • Syse, Jan P.: Åpningstale Høyres Landsmøte, Høyres hovedorganisasjon Oslo 1991
 • 20 år: Norge 1972-1992. En antologi, Oslo 1992