Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Ringstad, Jorunn

Ringstad, Jorunn (1943-2018)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Ringstad, Jorunn har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 03.09.1943 i Askvoll, Sogn og Fjordane
 • Død 12.09.2018
 • Datter av gårdbruker Sverre Ringstad (1907-1984) og husmor Sunniva Ølmheim (1913-1997)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1997 - 2001, Sp.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 2001 - 2005, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  Visepresident, Odelstinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Første nestleder, Samferdselskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1999 - 30.09.2000

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 06.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1997 - 16.03.1999
  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 16.03.1999 - 04.10.2000
  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 04.10.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 13.10.2002 - 25.03.2003

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1963
 • Bergen offentlige lærerhøgskole 1967
 • Ingeniørutdanning NKI Ingeniørhøgskole 1975
 • Lærerarbeid i udelt/fådelt skole (halvårsenhet) 1982
 • Sogndal Lærarhøgskole (eks. informatikk, halvårsenhet) 1986
 • Adjunkt 1986

Yrke

 • Lærer Leirvåg 3-delte skole 1963-1964
 • Lærer Askvoll realskole 1964-1965
 • Lærer Askvoll ungdomsskole 1967-1970, 1971-1988
 • Laborant ved Haukeland sykehus 1970-1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Askvoll kommunestyre 1987-1991, 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder 1976-1987
 • Medlem Skolestyret, Askvoll 1976-1978, nestleder 1978-1980, leder 1980-1986, medlem 1986-1987
 • Medlem Det sakkyndige råd for åndsverker 1984-1988
 • Varamedlem Oljeutvalget, Sogn og Fjordane 1988-1992
 • Medlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 8. distrikt 1990-1993
 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1990-1992
 • Varamedlem Styret for Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane 1992-1995
 • Medlem Utvalget for Menneskerettigheter 1994-1997
 • Leder HAFS, samarbeidsråd for kommunene Hyllestad, Askevoll, Fjaler, Solund og Gulen 1995-1997
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2001-2002
 • Medlem Styret i Helse Førde 2007-2008, nestleder fra 2008
 • Medlem Riksrettsutvalget 2007-2013, stedfortreder fra 2013
 • Leder Vegtilsynsutvalget fra 2007
 • Medlem Riksvalgstyret 2009-2017

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sp's landsstyre 1997-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse verv Askvoll lærarlag 1980-1982
 • Medlem Landsstyret i Norsk Lærerlag 1982-1987
 • Leder Kommunenes Sentralforbunds skole- og kulturutvalg 1988-1992
 • Medlem Styret for Sogn og Fjordane fylkeskrets av Kommunenes Sentralforbund 1988-1992
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds Lønns- og personalutvalg 1992-1993
 • Leder Sogn og Fjordane fylkeskrets av Kommunenes Sentralforbund 1992-1993
 • Varamedlem Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Andre administrative verv

 • Formann Rådet for Firda Billag 1990-1993
 • Medlem Styret i Nationen A/S 1997-1999