Strand Johansen, Johan

Strand Johansen, Johan (1903-1970)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Strand Johansen, Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.02.1903 i Åfjord, Sør-Trøndelag
 • Død 12.02.1970
 • Sønn av fabrikkarbeider Anton Rambeck Johansen (1871-1948) og Ellen Johansen Strand (1875-1955)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Oslo, 1945 - 1949, NKP.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1954 - 1957, NKP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1954-57

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 24.06.1946 - 10.01.1950
  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1946 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1947 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Nestformann gruppestyret, Norges Kommunistiske Parti, 04.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Arbeidsdepartementet, 25.06.1945 - 05.11.1945

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1923

Yrke

 • 7 års opphold i Sovjet
 • Journalist i Ny Tid 1924
 • Redaktør i Hardanger Arbeiderblad 1930
 • Medarbeider i Arbeideren 1931

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Fangeopphold i Oslo og Tyskland 1941-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Tsjekkoslovakiske krigskors av 1939

Verv

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Norges Kommunistiske Ungdomsforbund 1924-1928
 • Medlem Norges Kommunistiske Partis sentralstyre 1931-1955
 • Partisekretær Norges Kommunistiske Parti 1945-1953
 • Nestformann Norges Kommunistiske Parti 1953-1955

Litteratur

 • Skrifter av Lenin og Stalin
 • Strand Johansen, Johan: Valgets lærdommer og kommunistenes oppgaver, et oppgjør med det partifiendtlige sentrum, Oslo 1949