Nordås, Janne Sjelmo

Nordås, Janne Sjelmo (1964-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 25 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 11.05.1964 i Hattfjelldal, Nordland
 • Datter av gårdbruker og landpostbud Eivind Sjelmo (1932-) og husmor og gårdbruker Bjørg Simonsen (1943-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 2001 - 2005, Sp.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 7 for Nordland, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 9 for Nordland, 2013 - 2017, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 10.11.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 12.11.2013 - 19.11.2013
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Nestleder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 19.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Vara innpisker, Senterpartiet, 24.04.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 16.10.2013 - 09.04.2014
  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 09.04.2014 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, 02.11.2007 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Hattfjelldal 1971-1980
 • Mosjøen vgs., naturfaglinje 1980-1983
 • Kommunaløkonomi og ledelse, Høgskolen i Steinkjer 2002-2004
 • Informasjonsledelse I/II, Høgskolen i Bodø 2006
 • Forsvarets høgskole 2012

Yrke

 • Medarbeider, reiselivsbedrift 1984-1986
 • Gårdbruker, tilleggsnæring innen grønn omsorg 1987-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hattfjelldal Formannskap 1995-1999, 1999-2002
 • Medlem Hattfjelldal Kommunestyre 2015-2019

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1999-2003
 • Medlem Fylkesting, Nordland 2003-2007
 • Leder Fylkesråd, Nordland 2007 næring

Offentlige verv

 • Medlem Naturforvaltningsutvalget, Hattfjelldal 1992-2003
 • Medlem Trafikksikkerhetsutvalget, Nordland 1999-2003
 • Medlem Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag fra 2003
 • Medlem Riksvalgstyret 2017
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Leder Nordland Senterkvinner 2002-2004
 • Gruppeleder Nordland Sp 2003-2007
 • Medlem Sp's landsstyre 2004-2008
 • Leder Nordland Sp 2004-2008
 • Medlem Sp's programkomité 2007-2009, 2015-2017
 • Medlem Sentralstyret i Sp fra 2014
 • Medlem Sp's landsstyret fra 2014
 • Leder Hattfjelldal Sp

Andre administrative verv

 • Leder Styret for KUN, senter for kunnskap og likestilling fra 2013