Torrissen, Johannes

Torrissen, Johannes (1927-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1969-1973

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 09.12.1927

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1969 - 1973, KrF.