Christiansen, Julie

Christiansen, Julie (1968-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2001-2005
Ansiennitet:
4 år, 25 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 19.03.1968 i Harstad, Troms
 • Datter av petroleumsøkonom Sverre J. Christiansen (1935-1988) og adjunkt Sissel Mathisen (1936-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1989 - 1993, H.
 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1993 - 1997, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 15 for Akershus, 2001 - 2005, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oppegård videregående skole 1984-1987
 • Cand.mag. (mellomfag statsvitenskap, grunnfag sosialøkonomi og idéhistorie), UiO 1989-1994
 • Studieopphold i USA, George Washington University 1995
 • Cand.polit., UiO 2006-2007

Yrke

 • Høyres EU-stab 1994
 • Stipendiat Den norske Atlanterhavskomité 1995-1997
 • Rådgiver Høyres stortingsgruppe 1998-2001
 • Studentstipendiat i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 2006-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oppegård Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for undervisning, Oppegård 1987-1995
 • Medlem utviklingsutvalget fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Akershus Unge Høyre 1989-1990
 • Nestleder Unge Høyres Landsforbund 1990-1994
 • Nestleder Akershus Høyre 1999-2003
 • Leder Høyres Europautvalg fra 2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Norges Gymnasiastsamband 1988-1989
 • Leder Organizing Bureau of European School Student Unions 1989-1990
 • Medlem Styret for Folk og Forsvar 1992-1994
 • Nestleder Europabevegelsen 1999-2001

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Redd Barna fra 2007