Vika, John-Erik

Vika, John-Erik (1963-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2017-2021

Gå til bildegalleri

Tilhører

Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær
22.10.2021 -