Grave, Jørgen

Grave, Jørgen (1909-1988)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1961-1965
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Grave, Jørgen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.03.1909 i Drangedal, Telemark
 • Død 21.01.1988
 • Sønn av småbruker John H. Grave (1879-1953) og Kari Kirkebø (1880-1962)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Telemark, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 6 for Telemark, 1961 - 1965, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1961-65

  Visesekretær, Lagtinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1961-65

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1963 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vestmar folkehøgskole 1926-1927
 • Indremisjonsselskapets bibelskole 1933-1935

Yrke

 • Redaktør i et par kristelige aviser, fast medarbeider i "Vårt land"
 • Reisesekretær i Landsindremisjonen
 • Redaksjonssekretær i "For Fattig og Rik" 1958-1961

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Drangedal Kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Indremisjonsselskapet 1936-1952
 • Medlem Landsstyret i Kristelig Kringkastingslag 1958-1963
 • Formann Landsstyret i Kristelig Kringkastingslag 1963-1964

Litteratur

 • Grave, Jørgen: 200-års-skriftet for Drangedal kirke
 • Grave, Jørgen: 100-års-skriftet for Langesundsfjordens Indremisjonsselskap
 • Grave, Jørgen: Hverdagsliv og Gudsliv, Oslo 1952
 • Grave, Jørgen: Kristus vårt håp. Andaktsbok for hver dag i året, 1958