Lier, Jørgen Adolf

Lier, Jørgen Adolf (1906-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 170 dager

Gå til bildegalleri

Lier, Jørgen Adolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.01.1906 i Askim, Østfold
 • Død 15.01.1994
 • Sønn av gårdbruker Theodor Hansen Lier (1850-1934) og Karen Marie Iversen (1881-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1961 - 1965, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Industriarbeider ved Viking Askim A/S 1921-1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Askim Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940
 • Ordfører Askim Kommunestyre 1945-1947, 1951-1955, 1965-1967, 1967-1971
 • Medlem Askim Formannskap 1947-1951, 1959-1963, 1963-1965

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1951-1955
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1965-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Askim elektrisitetsverk 1946-1948
 • Medlem Styret for Askim elektrisitetsverk 1952-1956
 • Medlem Styret for Askim elektrisitetsverk 1965-1972

Tillitsverv i partier

 • Medlem Askim Arbeiderparti fra 1922
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1963-1965
 • Medlem Styret for Østfold Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Askim Kjemiske Arbeiderforening fra 1924

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Viking Askim A/S 1973-1974 arbeidernes representant