Lier, Jørgen Adolf

Lier, Jørgen Adolf (1906-1994)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 170 dager

Gå til bildegalleri

Lier, Jørgen Adolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter