Sønstebø, Jørgen

Sønstebø, Jørgen (1922-2013)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Sønstebø, Jørgen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.02.1922 i Bø, Telemark
 • Død 29.06.2013
 • Sønn av bonde Hans J. Sønstebø (1897-1986) og husmor Margit Halvorsdatter Nyhus (1899-1992)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Telemark, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 5 for Telemark, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 5 for Telemark, 1981 - 1985, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Justiskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Nestformann, Justiskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 - 1984

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1936-1937
 • Befalsskole 1939-1940 (fram til krigsutbruddet)
 • Middelskoleeksamen (privatist) 1941
 • Statens politiskole, grunnkurs 1948
 • Brevkurs i handelsfag og rettslære 1950-1957
 • Statens politiskole, avansementskurs 1962
 • Statens politistipend med opphold ved Oslo politikammer og Kriminalpolitisentralen 1963

Yrke

 • Gards- og skogsarbeid 1941-1945
 • Lensmannsbetjent i Hjartdal 1945-1952
 • Lensmannsbetjent i Kviteseid 1952-1958
 • Lensmannsbetjent i Gjerpen og Siljan 1958-1964
 • Konstituert lensmann i Gransherad 1964-1965
 • Lensmannsbetjent i Kviteseid 1965-1971
 • Lensmann i Kviteseid 1971-1989
 • Gårdbruker på Nyhus i Bø 1973-1991 (overtok farsgarden i 1973)
 • Egen auksjonsforretning, Kviteseid Auksjon 1989-2005
 • Oppdrag i form av dødsbooppgjør og hjelp med diverse dokumentskriving 1989-2007

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen 1945
 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1989

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjerpen Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Skien Kommunestyre 1963-1965
 • Medlem Kviteseid Formannskap 1967-1971, 1971-1975, 1987-1991
 • Medlem Kviteseid Kommunestyre 1975-1979, 1991-1995

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1963-1965

Offentlige verv

 • Medlem Barnevernsnemnda, Gjerpen 1960-1963
 • Medlem Lønnsutvalget, Telemark 1968-1975
 • Medlem Vegnemnd for vegen Strengen-Kviteseid 1968-1988
 • Overformynder , Kviteseid 1968-1973
 • Medlem Styret for Telemark sentralsykehus 1970-1983
 • Medlem Representantskapet for Vest-Telemark kraftlag 1972-1978
 • Medlem Regionplanrådet for Vest-Telemark 1972-1978
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Kvitseid 1988-1991
 • Formann Vegnemnd for vegen Strengen-Kviteseid 1988-1999
 • Leder Hovedutvalget for kultur og undervisning, Kvitseid 1993-1996
 • Leder Støttelaget Kviteseid Bygdetun 1997-2005
 • Leder Nemnda for Kanalvegen 1999-2003
 • Overformynder , Kviteseid 2002-2003

Tillitsverv i partier

 • Formann Kviteseid KrF 1957-1958, 1972-1974, 1989-1990, 1996-1998
 • Medlem Styret i Telemark KrF 1957-1960
 • Kasserer Telemark KrF 1958-1962
 • Formann Gjerpen KrF 1962-1964
 • Formann Fellesstyret for KrF i Skien 1963-1964
 • Formann Telemark KrF 1966-1970
 • Innpisker Kristelig Folkepartis stortingsgruppe 1973-1977
 • Varamedlem KrFs gruppestyre 1973-1977
 • Medlem KrFs kriminalpolitiske utvalg 1977-1980
 • Medlem Valgkomiteen i KrF 1981-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Borgestad pinsemenighet 1961-1964

Andre administrative verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1986-1992