Vogt, Jørgen Herman

Vogt, Jørgen Herman (1900-1972)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Vogt, Jørgen Herman har avgått ved døden.

Finn informasjon etter