Andersen, Karin

Andersen, Karin (1952-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 2017-2021
Ansiennitet:
24 år, 29 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.12.1952 i Kongsvinger, Hedmark
 • Datter av skogsarbeider Leif Trygve Kjelsrud (1915-2008) og husmor Anna Helgedagsrud (1923-2017)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1989 - 1993, SV.
 • Representant nr 9 for Hedmark, 1997 - 2001, SV.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 2005 - 2009, SV.
 • Representant nr 8 for Hedmark, 2009 - 2013, SV.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 2013 - 2017, SV.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 2017 - 2021, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Leder, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Første nestleder, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Valgkomiteen, 29.03.2012 - 30.09.2013
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 29.03.2012

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 17.10.2013 - 15.10.2014
  Andre nestleder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Leder, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Valgkomiteen, 07.10.2017 - 13.02.2018
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.10.2017 - 17.10.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 13.02.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Nestleder, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 22.01.2002 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2002 - 30.09.2003

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2013 - 30.09.2014

  2017-2021

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 26.10.2017 - 09.11.2017
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 09.11.2017 - 30.09.2021
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2019 - 30.09.2020

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1997 - 13.10.1999
  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 13.10.1999 - 30.09.2001

  2001-2005

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 02.10.2007

  2009-2013

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 04.11.2009 - 29.11.2009
  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 30.11.2009 - 28.02.2010
  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.03.2010 - 26.03.2012
  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 26.03.2012 - 30.09.2013

  2013-2017

  Vara innpisker, Sosialistisk Venstreparti, 16.10.2013 - 15.12.2015
  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 16.10.2013 - 26.11.2014

  2017-2021

  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 05.10.2017 - 30.09.2021

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1972
 • Ex.phil. 1972
 • Samfunnsplanlegging, UiT 1996
 • Samfunnsplanlegging, Høgskolen Lillehammer 1996-1997

Yrke

 • Barnehageassistent 1977-1995

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Anette Thommesens herderspris 2014
 • Klar tale-prisen, for å ha satt det vanskelige offentlige språket på dagsordenen 1998
 • Årets Fattigmann av organisasjonen Fattig-Norge 2008
 • Pøbelprisen 2009 (Pøbelprosjektet Eddi Eidsvåg)
 • Norges Handicapforbunds hederspris 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kongsvinger Kommunestyre 1983-1987, 1991-1995, 1995-1997
 • Medlem Kongsvinger Formannskap 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1987-1991
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Hedmark 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Kongsvinger 1983-1991
 • Medlem Administrasjonsutvalget 1987-1991
 • Medlem Teknisk utvalg, Kongsvinger 1991-1995
 • Leder Hovedutvalget for samferdsel 1991-1992
 • Meddommer Herredsretten, Vinger og Odal 1991-1997
 • Leder Forhandlingsutvalget 1992-1995
 • Leder Hovedutvalget for utdanning 1992-1995
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1998-2002
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Medlem SVs landsstyre 1985-1988, 1995-1996
 • Medlem SVs hovedstyre 1985-1987
 • Leder Hedmark SV 1986-1987
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre 1995-1996

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestleder Styret for Kommunenes Sentralforbund i Hedmark 1991-1995
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds Landsråd 1991-1995

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 1989-2017