Aarønes, Karl Johan

Aarønes, Karl Johan (1900-1969)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund) 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Aarønes, Karl Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.05.1900 i Bolsøy, Møre og Romsdal
 • Død 12.08.1969
 • Sønn av vegoppsynsmann Thomas Aarønes og Marie Torvik

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1950 - 1953, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1950-10.01.1954 for Ulrik Olsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Kommunalkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Møre folkehøgskule 1917-1918
 • Oslo elementærtekniske skole 1921-1922

Yrke

 • Arbeider, formann og oppsynsmann ved Statens veiarbeidsdrift 1916-1922
 • Ansatt Møre og Romsdal veikontor 1922-1934
 • Fullmektig Møre og Romsdal veikontor 1934-1945
 • Sekretær Møre og Romsdal veikontor 1945-1948
 • Kontorsjef og senere fylkesarbeidssjef ved Møre og Romsdal arbeidskontor 1948-1967

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Molde Formannskap 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937
 • Medlem Molde Formannskap 1945-1946, 1947-1951
 • Varaordfører Molde Bystyre 1947-1947
 • Medlem Molde Bystyre 1951-1955
 • Varamedlem Molde Bystyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Personalplanutvalget 1936-1937
 • Medlem Representantskapet for Istad kraftselskap 1938-1963
 • Medlem Molde byutvidelseskomite av 1945 fra 1945
 • Nestformann Styret for Molde kommunale elektrisitetsverk 1946-1963
 • Medlem Idrettsutvalget, Molde 1948-1951
 • Formann Arbeidsnemnda, Molde
 • Medlem Priskontrollnemnda
 • Medlem Kommunikasjonsnemnda
 • Medlem Skolestyret, Molde
 • Formann Styret for Trygdekassa, Molde

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Molde arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Embetskontor-funksjonærenes landsforbund 1934-1946
 • Formann Avholdsorganisasjonenes kretsnemnd for Møre- og Romsdalsbyene