Aasland, Karl

Aasland, Karl (1918-1982)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Aasland, Karl har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.11.1918 i Time, Rogaland
 • Død 29.03.1982
 • Sønn av gårdbruker Gunnar Aasland (1890-) og Berta Anda (1892-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Rogaland, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 1973 - 1977, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Nestformann, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1974 - 1977
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Landbruksskole 1940
 • Statens meieriskole 1943
 • Artiumskurs i Stavanger 1944
 • Eksamen ved Norges landbrukshøgskole, meieriavdelingen 1947
 • Studieopphold i de fleste europeiske land 1950-1960
 • Studieopphold i USA 1966

Yrke

 • Meierebestyrer ved Ålgård meieri 1947-1961
 • Direktør ved Frue Meieri, Stavanger 1962-1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjestal Kommunestyre 1959-1961
 • Medlem Stavanger Bystyre 1965-1967

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Meierilaboratoriet 1962-1982
 • Formann Fagstyret for Jæren meieriskole Bryne 1965-1981
 • Medlem Utvalget til vurdering av reglene for bruk av omsetningsavgiften 1970-1975
 • Varamedlem Rådet for meieriforsøk 1971-1973
 • Medlem Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd 1980-1982
 • Leder Rådet for Næringsmiddelforskning 1980-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Rogaland meierifolklag 1951-1954
 • Formann Rogaland meierilag 1954-1960
 • Medlem Rådet for Vestlandske Mjølkesentral 1959-1967

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Rogaland tørrmelk og kasein A/L 1960-1971
 • Medlem Styret for Diplomis 1978-1982