Brommeland, Karl J.

Brommeland, Karl J. (1913-1999)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1969-1973
Ansiennitet:
15 år, 349 dager

Gå til bildegalleri

Brommeland, Karl J. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.01.1913 i Haugesund, Rogaland
 • Død 19.06.1999
 • Sønn av skipsreder Sigmund Brommeland (1880-1930) og hjemmeværende husmor Ingeborg Høie (1883-1956)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 10 for Rogaland, 1961 - 1965, KrF.
 • Representant nr 10 for Rogaland, 1965 - 1969, KrF.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 1969 - 1973, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Varasekretær, Stortinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Sekretær, Lagtinget, 02.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Sekretær, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 01.10.1962
  Midlertidig nestformann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 01.10.1962 - 15.12.1962
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.12.1962 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1966 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1967 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1927-1929
 • Handelsskole 1933

Yrke

 • Praksis på shippingkontor 1929-1931
 • Sjømann 1931-1933
 • Praksis på shippingkontor 1934
 • Medeier i spesialforretning i radio 1935-1979

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Haugesund bys ærestegn De fykende Måker 1969
 • Norske Radio/TV-handleres Landsforbunds orden, Radio-stjernen 1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haugesund Formannskap 1947-1951, 1951-1955, 1955-1958

Offentlige verv

 • Medlem Haugesund menighetsråd 1945-1949
 • Medlem Kommunikasjonsnemnda, Haugesund 1947-1957
 • Medlem Arbeidsnemnda, Haugesund 1947-1957
 • Medlem Budsjettkomiteen, Haugesund 1947-1957
 • Formann Haugesund menighetsråd 1949-1953
 • Medlem Haugesund menighetsråd 1953-1957
 • Medlem Planrådet for Samferdselskomiteen 1972-1977
 • Formann Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Bergen 1972-1984
 • Medlem Havnestyret, Haugesund 1975-1983

Tillitsverv i partier

 • Leder KrFs kommunestyregruppe i Haugesund 1947-1957
 • Formann Haugesund KrF 1947-1948, 1954-1955, 1979-1981
 • Medlem Styret for Rogaland KrF 1949-1951
 • Varaformann Rogaland KrF 1953-1957
 • Medlem Styret for Haugesund KrF 1983-1983, 1994-1995
 • Medlem KrFs nominasjonskomité 1994-1994, 1999-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Haugesund Svømmeklubb 1934-1939 stod også som stifter av klubben
 • Æresmedlem Haugesund Svømmeklubb 1939
 • Formann Haugesund KFUM 1943-1947
 • Medlem Styret i Rogaland krets av NKUF 1945-1947
 • Medlem Styret i Karmsund krets av Den indre sjømannsmisjon 1945-1947
 • Formann Haugesund radiohandlerforening 1946-1948
 • Formann Norske Radio/TV-handleres Landsforbund 1960-1967