Edvardsen, Karl Johan

Edvardsen, Karl Johan (1883-1963)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Edvardsen, Karl Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.11.1883 i Brunlanes, Vestfold
 • Død 18.09.1963
 • Sønn av gårdbruker Edvard Knudsen Dammen (1856-1927) og Karoline Olsen (1857-1934)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vestfold, 1950 - 1953, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vestfold landbruksskole 1905

Yrke

 • Fløtningsformann og tømmermåler 1912-1952
 • Gårdbruker Kjose, Brunlanes 1932-1951

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Brunlanes kommunestyre 1919-1922, varaordfører 1928-1931, 1931-1934, ordfører 1934-1937, 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951
 • Medlem Brunlanes formannskap 1922-1925, 1925-1928

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesutvalg, Vestfold 1945-1947, 1947-1950
 • Formann fylkesting, Vestfold 1949-1950

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Vestfold kraftselskap 1949-1950
 • Medlem Ligningsnemnda, Brunlanes
 • Medlem Skogrådet, Brunlanes
 • Medlem Fylkesvegstyret, Vestfold
 • Medlem Overstyret for Vestfold Landbruksskole
 • Medlem Tilsynskommisjonen for Vestfoldbanen

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kjose landbrukslag
 • Medlem Landsforbundet i Tømmermålernes forening
 • Formann Lågen tømmermåleres forening

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Brunlanes Sparebank 1912-1960
 • Varaformann Styret for Brunlanes sparebank 1945-1960, formann 1960-1962