Fjermeros, Karl Johan

Fjermeros, Karl Johan (1885-1972)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Fjermeros, Karl Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.09.1885 i Høvåg, Aust-Agder
 • Død 08.10.1972
 • Sønn av gårdbruker og byggmester Gunder Fjermeros (1857-1932) og Andrea Flakk (1850-1935)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1945 - 1949, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Den hemmelige protokollkomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Sekretær, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1947
  Medlem, Granskningsutvalget vedr. finansieringen av de politiske partier, 04.03.1949 - 08.07.1949

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lærerkurs og stipendiereiser
 • Kristiansand lærerskole 1906

Yrke

 • Lærer ved folke- og framhaldsskoler 1908
 • Lærer ved folkehøgskole 1910
 • Lærer ved Kristiansand folkeskole 1911-1945
 • Lærer ved Kristiansand lærerskole 1920-1921
 • Konstituert fylkesmann i Vest-Agder 1945 (i mai-juni)
 • Skoleinspektør i Oddernes 1945-1947
 • Skoledirektør i Agder og Stavanger 1947-1956

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Arrestert under tyskernes læreraksjon og sendt til Kirkenes 1942

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1955

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oddernes Formannskap 1922-1925, 1925-1928
 • Ordfører Oddernes Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1941, 1945-1945

Fylkespolitisk aktivitet

 • Formann Fylkesting, Vest-Agder 1945

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder (i 1920- og 30-åra)
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder (i 1920- og 30-åra)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Kretsstyret i Vest-Agder Venstre 1930-1930, 1945-1945
 • Medlem Kretsstyret, Vest-Agder Venstre 1933-1933, 1935-1935

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Vest-Agder lærarlag 1925-1929
 • Formann Kristiansand mållag og i Vest-Agder mållag
 • Medlem Styret i Noregs mållag

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kongsgård garveri 1932-1961

Litteratur

 • En rekke artikler og småskrifter om lokalhistoriske emner
 • Fjermeros, Karl Johan (red.): Vest-Agder fylke 1837-1937, Kristiansand 1937