Fostervoll, Kaare

Fostervoll, Kaare (1891-1981)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund) 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Fostervoll, Kaare har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.12.1891 i Kristiansund, Møre og Romsdal
 • Død 06.07.1981
 • Sønn av skolestyrer Kristen Fostervoll (1856-1920) og Anna Karoline Kvande (1863-1941)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1945 - 1949, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.12.1945-28.06.1948, Gottfred Hoem møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Formann, Kirke- og skolekomiteen, 01.07.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 25.06.1945 - 05.11.1945
  Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 05.11.1945 - 28.06.1948

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1910
 • Lærerskoleeksamen 1912
 • Studiereiser i Frankrike og England 1925
 • Cand.philol. 1927
 • Studiereiser i Tyskland og Østerrike 1929

Yrke

 • Kontormann på Nordmøre fogdekontor, Kristiansund 1910-1911
 • Lærer ved folke- og ungdomsskoler 1912-1919
 • Lærer ved høgere skole 1920-1927
 • Rektor ved Firda gymnas 1927-1938
 • Rektor ved Ålesund offentlige høyere almenskole 1938-1948
 • Kringkastingssjef 1948-1962

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Fridtjof Nansens fond 1930-1962
 • Medlem Plankomiteen for den nye skoleordninga 1935-1940
 • Formann Nemnda for teknisk kveldsskule, Gloppen 1937
 • Formann Styret for Ålesund yrkesskule 1939
 • Medlem Undervisningsrådet 1940-1945
 • Medlem Norsk-belgisk kulturkommisjon 1948-1961
 • Var med og grunnla Den Europeiske Kringkastingsunionen, EBU 1950
 • Medlem Fastlandskomiteen, Kristiansund 1962-1967
 • Medlem EBU til 1961 (representant for NRK)

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund 1923-1925
 • Nestformann Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund 1925-1927
 • Formann Gloppen Arbeidarparti 1934-1938
 • Sekretær Sogn og Fjordane arbeidarparti 1934-1938

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Studentmållaget 1919-1920
 • Formann Det Norske Studentersamfund 1923
 • Medlem Styret i Noregs mållag 1931-1932
 • Medlem Hovedstyret i Foreningen Norden 1949-1962

Litteratur

 • Fostervoll, Kaare: Studieplan i samfundsøkonomi, Oslo 1934
 • Fostervoll, Kaare: Arbeiderskandinavismen i grunnleggingstida, Oslo 1935
 • Fostervoll, Kaare: Mot rikare mål. Den norske folkehøgskule 1864-1964, Oslo 1964
 • Stortingets historie 1814-1964, Oslo 1964
 • Norge 1914-64, Oslo 1964