Husøy, Kari

Husøy, Kari (1952-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 10.07.1952

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1993 - 1997, KrF.

Medlemskap i regjering

  • Statssekretær, Statsministerens kontor, 17.10.1997 - 17.03.2000
    Statssekretær, Statsministerens kontor, 19.10.2001 - 17.10.2005

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Statens Bibliotekråd, 1984-1987
  • Medlem Rikstrygdeverkets styre 1993-1994
  • Nestleder Rikstrygdeverkets styre, fra 1995