Ingebrigtsen, Karl

Ingebrigtsen, Karl (1935-2021)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 52 dager

Gå til bildegalleri

Ingebrigtsen, Karl har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.12.1935 i Hattfjelldal, Nordland
 • Død 28.04.2021
 • Sønn av gårdbruker Inge Ingebrigtsen (1896-1967) og gårdbruker Marie Bergsnev (1904-1937)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1977-30.09.1981 for Eivind Bolle.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Varamedlem, Valgkomiteen, 01.10.1982 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1982 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse korrespondansekurser i matematikk, fysikk, kjemi, kristendomskunnskap, engelsk, tysk, norsk m.m. 1950-1955
 • Arbeidslederkurs ved NKS 1955-1960
 • Handelsskolekurs 1974-1976
 • Videreutdanning i ledelse ved Nordland Distriktshøgskole 1985-1986
 • Cand.mag.-kompetanse i ledelse 1986

Yrke

 • Arbeider i landbruk, skogbruk og bygnings- og anleggsarbeid 1952-1957
 • Industriarbeider ved A/S Arbor, Hattfjelldal 1957-1975
 • Formann ved A/S Arbor, Hattfjelldal 1960-1967
 • Avdelingsleder og lagersjef ved A/S Arbor, Hattfjelldal 1968-1975
 • Rådmann i Hattfjelldal 1986-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hattfjelldal Kommunestyre 1963-1967, 1977-1979, 1979-1983
 • Varaordfører Hattfjelldal Kommunestyre 1968-1969
 • Ordfører Hattfjelldal Kommunestyre 1970-1971, 1971-1975, 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1970-1971
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Bygningsrådet, Hattfjelldal 1959-1963
 • Medlem Generalplanutvalget for Midt-Helgeland 1963-1971
 • Varamedlem Styret for Televerket 1986-1994
 • Medlem Regionplanrådet for Indre Helgeland 1990-1998
 • Medlem Styret for Regionalt kurs- og kompetansesenter 1993-1998

Tillitsverv i partier

 • Formann Hattfjelldal A 1960-1964
 • Medlem Styret for Hattfjelldal A 1964-1967
 • Formann Midt-Helgeland region av DNA 1975-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann U.L. Fjellvind 1953-1957
 • Formann Hattfjelldal bygningsarbeiderforening 1958-1960
 • Tillitsmann Norsk forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer 1960-1965 tillitsmann for arbeidsledere
 • Formann Styret for Hattfjelldal Samvirkelag 1985-1986