Karlsen, Karl Henry

Karlsen, Karl Henry (1893-1979)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1954-1957
Ansiennitet:
7 år, 10 dager

Gå til bildegalleri

Karlsen, Karl Henry har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.11.1893 i Fredrikshald, Østfold
 • Død 15.02.1979
 • Sønn av veveriformann Johan Hilmer Karlsen (1867-1942) og Anna Kristine Lettenstrøm (1874-1969)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1950 - 1953, A. (11.01.1950 - 04.07.1951)
 • Representant nr 1 for Østfold, 1950 - 1953, A. (04.07.1951 - 10.01.1954)
 • Representant nr 2 for Østfold, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 04.07.1951 etter Anton Berges død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Landbrukskomiteen, 04.07.1951 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole
 • Korrespondansekurs i tysk
 • Utdannet mekaniker 1912

Yrke

 • Formann ved Greåker Cellulosefabrik 1930-1963

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Nasjonalforeningen mot tuberkuloses Hedersmerke 1963

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tune Formannskap 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937
 • Ordfører Tune Kommunestyre 1937-1941, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Formann Fylkesting, Østfold 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1947-1951
 • Varaformann Fylkesting, Østfold 1947-1951
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1951-1955
 • Formann Fylkesting, Østfold 1951-1955
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1955-1959
 • Varaformann Fylkesting, Østfold 1955-1957
 • Formann Fylkesting, Østfold 1957-1958
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1959-1963
 • Varaformann Fylkesting, Østfold 1959-1962
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1963-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Østfold 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Takstutvalget for industrielle bedrifter, Tune 1928
 • Formann Gamlehjemstyret 1930-1955
 • Medlem Styret for Tune elektrisitetsverk 1939-1941
 • Medlem Styret for Tune elektrisitetsverk 1945-1954
 • Medlem Byggekomiteen for Sentralsykehuset, Østfold 1947-1956
 • Medlem Sarpsborgdistriktets kontrollnemnd fra 1948
 • Formann Fabrikktilsynet fra 1948
 • Formann Samferdselsnemnda 1948-1971
 • Medlem Branntakstutvalget, Tune 1962-1965
 • Formann Styret for Tingvollheimen 1964-1967
 • Medlem Samarbeidsutvalget 1964-1969
 • Medlem Bygningsrådet 1964-1967
 • Medlem Takstutvalget for industrielle bedrifter, Tune 1964-1965
 • Medlem Skolestyret 1964-1971
 • Formann Finansutvalget 1965-1971
 • Formann Bygningsrådet 1968-1971
 • Medlem Tilflyttingsnemnda 1968-1971
 • Medlem Legatstyret 1968-1979
 • Medlem Regionplanrådet 1968-1975
 • Medlem interkommunal samarbeidsnemnd 1968-1971
 • Medlem Helserådet 1968-1971
 • Medlem Branntakstutvalget, Tune 1970-1973
 • Medlem Samferdselsnemnda 1971-1975
 • Medlem Takstutvalget for industrielle bedrifter, Tune 1972-1975

Tillitsverv i partier

 • Formann Tune Arbeiderparti 1923-1926
 • Formann Østfold APs kommunalutvalg 1965-1968
 • Medlem Styret for Østfold Arbeiderparti 1965-1968
 • Medlem Styret for Tune Arbeiderparti
 • Medlem Styret for Østfold Arbeiderungdomslag

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Greaker arbeiderforening 1924-1930
 • Medlem Hovedstyret i Norsk papirindustriarbeiderforbund 1925-1930
 • Medlem Landsstyret i Nasjonalforeningen mot tuberkulosen 1949-1965
 • Medlem Sentralstyret i Nasjonalforeningen mot tuberkulosen 1949-1965
 • Representant Norges By- og Herredsforbund i Nasjonalforeningens landsstyre 1952-1965
 • Medlem Nasjonalforeningens fylkesstyre i Østfold 1959-1965