Klevstad, Karl Sverre

Klevstad, Karl Sverre (1926-2023)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 61 dager

Gå til bildegalleri

Klevstad, Karl Sverre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.06.1926 i Borge, Nordland
 • Død 11.05.2023
 • Sønn av gårdbruker Julian Klevstad (1890-1958) og husmor Marie Jørgensen (1890-1973)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Nordland, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 11 for Nordland, 1977 - 1981, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1981 - 1985, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1980 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Regnskapskurs, Nordland Fiskarlag 1943
 • Bodø yrkesskole 1950-1951
 • Brevkurs i handelsfag 1964
 • Kurs i arbeidsledelse, bedriftsøkonomi og fiskerisamvirke ved Statens teknologiske institutt 1964-1966

Yrke

 • Anleggs- og fiskearbeider i Lofoten 1945-1946
 • Anleggs- og fiskearbeider i Finnmark 1948-1949
 • Bygningsarbeider i Lofoten 1951-1958
 • Gårdbruker på Klepstad 1958-1991
 • Arbeidsformann i Steinfjorden produksjonslag 1958-1963
 • Bestyrer i Steinfjorden produksjonslag 1964-1988
 • Daglig leder Hjalmartun Kultursenter 1990-2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Vestvågøy Formannskap 1967-1971
 • Medlem Vestvågøy Formannskap 1971-1975
 • Ordfører Vestvågøy Kommunestyre 1987-1991

Offentlige verv

 • Lekdommer Forliksrådet 1967-1975
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1983-1987

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Vestvågøy KrF 1970-1972, 1981-1983
 • Medlem Styret for Vestvågøy KrF 1995-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Eldsterådet i pinsemenigheten Betel, Nordliland 1963-1997 endret navn til Betel Lofoten
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds Havne- og samferdselsutvalget fra 1988

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Vestvågøy meieri 1968-1974
 • Medlem Styret for Sandvik folkehøgskole, Mosjøen 1970-1972
 • Medlem Styret for Sandvik folkehøgskole, Mosjøen 1974-1985
 • Medlem Forstanderskapet for Borge Sparebank 1982-1983
 • Nestleder Forstanderskapet for Borge Sparebank 1983-1989
 • Medlem Styret for Lofitorsk 1989-1991
 • Medlem Styret for Lofoten Trålerrederi 1989-1995
 • Medlem Styret for Lofotbroene 1989-1995
 • Formann Styret for Hjalmartun Kultursenter 1990-2005
 • Medlem Styret for Vestvågøy Kystrederi fra 1991 til ca. 1995
 • Formann Styret for Lofitorsk 1991-1992
 • Medlem Styret for Artic Steine A/S 1992-1994
 • Medlem Styret for Tangstad Sjøprodukter A/S 1992-1994
 • Medlem Styret for Lofotfisk A/S 1992-1995
 • Medlem Forstanderskapet for Lofoten Sparebank fra 1996