Meland, Kaare

Meland, Kaare (1915-2002)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 28 dager

Gå til bildegalleri

Meland, Kaare har avgått ved døden.

Finn informasjon etter